Gymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium Tišnov
úřední deska historie zaměstnanci dokumenty školy fotogalerie školy archiv aktivit projekty

Archiv aktivit školy

Tradiční vánoční trhy

Tradiční vánoční trhy se konaly ve dnech 11. a 12. 12. 2018. V letošním školním roce se organizace chopila studentská firma Teegme. Studentská firma byla založena na jeden školní rok pod záštitou společnosti Junior Achievement o.p.s. Díky tomuto projektu mají studenti příležitost si v praxi vyzkoušet radosti i strasti podnikání (více na www.jacr.cz). Z tržby z vánočních trhů studenti odečetli provozní náklady a věnovali 1 100,- nadačnímu fondu Vrba (pomoc ovdovělým rodinám s dětmi).

Mgr. Zuzana Kurdiovská

rec rec
rec rec
rec recNOVINKA VE VÝUCE JAZYKŮ NA GYMNÁZIU - Kurz Obchod v cestovním ruchu

V současné době je jedním z velice důležitých předpokladů získání dobého zaměstnání i znalost cizích jazyků. A to nejenom angličtiny, která se dnes považuje za standard. Je proto nutné znát ještě další cizí jazyk. Na tišnovském gymnáziu mají žáci možnost vybrat si francouzštinu, němčinu, ruštinu a také italštinu. V rámci výuky němčiny a ruštiny jsme letos zařadili možnost prohloubit si znalosti těchto jazyků i v dalších oblastech. Žáci naší školy mají možnost zúčastnit se v hodinách online kurzu, který se zabývá obchodem v oblasti turismu a cestovního ruchu. Pod vedením učitele zpracovávají články, novou slovní zásobu, cvičení a testy. Materiál mohou použít i k procvičování doma.

V kurzu se naučí, jak napsat obchodní dopis, prezentovat firmu nebo zboží, představit služby v oblasti hotelnictví a turismu. Po úspěšném ukončení kurzu – tj. splnění všech testů a úkolů, dostanou žáci certifikát. Znalosti v tomto oboru mohou v budoucnu využít v praxi, při studiu i hledání zaměstnání. Doufáme, že tato nová zkušenost obohatí i v budoucnu naši nabídku v oblasti výuky cizích jazyků.

Mgr. Hana Daňková
Best in English 2018

Na konci listopadu 2018 proběhl 8. ročník soutěže Best in English. V tomto školním roce Gymnázium Tišnov získalo 14. místo v České republice (z 341 zapojených škol) a 3. místo v Jihomoravském kraji. V předchozím roce jsme získali 24. místo v ČR. Soutěže se v tomto školním roce zúčastnilo 8437 studentů z 341 škol v České republice. Celkově se soutěže zúčastnilo 21 110 studentů z 892 škol. Do soutěže se zapojily školy z 30 zemí.

Best in English je mezinárodní online jazyková soutěž, otevřená pro všechny střední školy v jakékoliv zemi. Test je určen studentům středních škol a gymnázií ve věku 15-19 let. Náročnost testu odpovídá úrovni B1 - C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Mgr. Lucie Pezlarová

bieStužkovací ples 2019

11.1.2019 se uskutečnil tradiční stužkovací ples nových maturitních tříd, Náročnou přípravu plesu zvládli za pomoci SRP Gymnázia Tišnov studenti na výbornou. Poděkování patří také paní RNDr. Trtílkové, která se studenty připravila slavnostní úvodní nástup tříd a paní Janě Musilové, bez jejíž pomoci se v posledních letech žádný stužkovací ples neobešel. Velký úspěch u diváků mělo pak tzv. Půlnoční překvapení. Vedení školy děkuje všem studentům, rodičům, učitelům i dalším zaměstnancům školy, kteří svým dílem k úspěchu akce přispěli, za krásný večer.

Gymnázium Tišnov

stu2018 stu2018
stu2018Ekonomická olympiáda

Dne 5. prosince se konalo školní kolo Ekonomické olympiády, které proběhlo formou on-testování, kdy měl každý z účastníků vygenerovaný jedinečný test. Olympiádu vyhlašuje Institut ekonomického vzdělávání, letos se zapojilo 337 škol z celé České republiky a zúčastnilo se jí 15 000 žáků. Za naši školu se do testování přihlásilo 10 soutěžících. Do krajského kola postupují Lukáš Paruch ze 2.A, Tomáš Kučera z oktávy a Adam Girszewski ze 3.A. Všem přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které se bude konat na půdě Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně.

Mgr. Jana Rohlínková
Dokončená 2018

14.12.2018 se opět roztančil sál tišnovské sokolovny - proběhla Dokončená 2018.

Gymnázium Tišnov

dokoncena2018 dokoncena2018Recitační soutěž

Ve středu 5/12 2018 se celé nižší gymnázium nevydalo ráno do školy, všichni se totiž shromáždili u tišnovského kina Svratka, protože v sále Městského kulturního střediska Tišnov se konalo školní kolo recitační soutěže. V krásném kulturním prostředí se dobře soutěžilo všem účinkujícím, kteří se utkali ve dvou kategoriích - 6. a 7. ročníky a pak 8. a 9. ročníky. Vše bedlivě sledovali pozorní diváci, ale především přísná porota složená z hostů, ze zástupců učitelů a také z redakce školního časopisu Tigy. Spravedlivě posoudili výkony a udělili medailová místa a také čestná uznání. Ceny byly sladké, ale zdravé.

Následovala přehlídka autorského čtení. Naši mladí spisovatelé a spisovatelky se pochlubili svými veršovanými i prozaickými texty. I oni byli odměněni sladkostí a velkým potleskem publika. Po krátké přestávce přišel i Mikuláš se svou andělsko-čertovskou družinou. Jednotlivé třídy vykoupily své hříchy krátkým vystoupením, a tak získaly od Mikuláše symbolickou nadílku. Básničku nebo písničku museli přidat i dozírající učitelé. Stihli jsme se dokonce naučit i novou koledu, kterou jsme si společně zazpívali. 120 hlasů je už pěkně slyšet. Doufám, že mohu za všechny zúčastněné říci, že akce se povedla a všichni jsme se dobře bavili. Vítězům jednotlivých kategorií blahopřejeme a budeme jim držet palce v kole okresním. Těšíme se na další krásné setkání s literaturou.

Děkujeme externím členkám poroty, MěKS Tišnov a také SRP, bez jejichž účasti a podpory by se akce nemohla uskutečnit.

Mgr. Helena Zelinková

rec rec
rec rec
rec recNávštěva Österreich Institutu v Brně 28. 11. 2018

Žáci 3.rořníků a septimy se v rámci hodin konverzace německého jazyka navštívili brněnskou pobočku Österreich Institutu, aby se seznámili s možnostmi, které tato organizace nabízí – především s jazykovými kurzy a mezinárodními jazykovými zkouškami, vhodnými pro jejich stupeň pokročilosti. Během programu si také vyzkoušeli poslechové cvičení úrovně B1. Z návštěvy si odnášeli nejen důležité informace, ale také nejnovější číslo časopisu Österreich Spiegel, plné zajímavého čtení i úkolů k procvičování němčiny.

Ani na zpáteční cestě žáci nezaháleli. Při procházce městem plnili předem připravené úkoly, aby si tak prakticky doplnili znalosti o pamětihodnostech a historii Brna.

Příjemnou náladu podpořila i atmosféra vánočních trhů v centru Brna.

Mgr. Marcela Geržová

OIBSimulace Evropského parlamentu

Ve dnech 22. a 23. 11. 2018 se skupina našich studentů zúčastnila Simulace Evropského parlamentu. Společně s dalšími asi 50 účastníky se rozdělili do politických frakcí, tak jak jsou rozděleni poslanci EP . V jednotlivých výborech se projednávaly aktuální otázky (např. problematika výsledků voleb v Maďarsku). Diskuze byly velmi živé a projevy plamenné. Druhý den proběhlo setkání se dvěma českými europoslanci a plenární zasedání parlamentu. Každý výbor přednesl výsledky jednání z předchozího dne a plenární zasedání hlasovalo o jeho návrhu.

V rámci této simulace probíhala i řečnická soutěž a 15 nejlepších řečníků vyhrálo zájezd do Bruselu či Štrasburku. S nimi pojede i náš student z kvarty Ctibor Prokop, který se sice neumístil, ale díky vlastní iniciativě byl organizátory vybrán pro doplnění počtu účastníků zájezdu.

Mgr. Zuzana Kurdiovská

francie francie
francieZájezd do Francie

Ve dnech 17. - 22. 9. 2018 výběr našich studentů navštívil francouzskou Provence. V Nice jsme se mimo jiné podívali do cukrářství Florian, které je známé nakládáním okvětních plátků květin do cukru. Navštívili jsme také pravoslavnou katedrálu a stihli se i vykoupat v azurově modrém moři. Další den jsme si v Avignonu prohlédli papežský palác i slavný most. Přesunuli jsme se do Nimes, kde na nás kromě antických pamětihodností (aréna, amfiteátr, antický chrám Maison Carée) čekaly české studenty, které zde studují na gymnáziu. Společně jsme strávili příjemné chvíle a dozvěděli se, jak to na francouzské škole chodí. Náročný den jsme završili prohlídkou akvaduktu Pont du Gard.

Následujícího dne jsme obdivovali krásy vesničky Les Baux-de-Provence a účastnili se promítání obrazů Picassa a španělských mistrů na zdech bývalého dolu. Zajeli jsme do oblasti Camargue, proslavené divokými koňmi a býky, plameňáky a, bohužel, i komáry.

Poslední den jsme strávili v Monacu, kde jsme si prohlédli zajímavé mořské tvory v akváriích Oceánografického muzea i honosné interiéry knížecího paláce. Závěrečné koupání bylo pro mnohé v horkém dni vítaným osvěžením.

Mgr. Zuzana Kurdiovská

francie francie
francieNávštěva partnerské školy ze slovenské Seredi

Dne 16. 11. 2018 se slovenští sportovci zapojili do soutěží v rámci oslav MDS. Již nyní se mohou tišnovští žáci těšit, že budou mít příležitost na jaře příštího kalendářního roku již po několikáté navštívit partnerskou školu, kde budou moci změřit své síly na poli soutěžního klání.

Gymnázium Tišnov

sered sered
sered sered
sered sered
sered seredBeseda s pamětnicí paní Věrou Sosnarovou

Ve středu 21. 11. 2018 přivítala naše škola vzácnou návštěvu. Proběhla beseda s pamětnicí paní Věrou Sosnarovou, která byla nucena prožít 19 let svého života v strašných podmínkách sovětského GULAGU a je autorkou knihy Krvavé jahody. Jednalo o mimořádné unikátní setkání s člověkem, který byl schopen podat zúčastněným autentické svědectví o neuvěřitelně těžké době a o hodnotách života.

Gymnázium Tišnov

VS VS
VS VSZájezd do Mahenova divadla

V pondělí 5. listopadu se všechny třídy Ng účastnily zájezdu do Mahenova divadla. S radostí a úsměvem všichni zhlédli zdramatizovanou verzi knihy Zdenka Jirotky Saturnin. Uhlazený a vtipný sluha Saturnin všechny nesmírně pobavil. Žáci si prohlédli i krásné prostory Mahenova divadla. Zájezd se podle slov studentů MOC VYDAŘIL.

Mgr. Chalupová Veličková

zaciOkrskové finále ve florbalu

Dne 7. 11. 2018 se ve sporotvní hale uskutečnilo okrskové finále nejstraších chlapců základních škol ve florbale, pořádané již tradičně Gymnáziem Tišnov. O turnaj byl jako obvykle velký zájem a po loňských 10 účastnících tentokrát o postup do okresního finále bojovalo 8 týmu rozdělených do dvou skupin (ZŠ 28. října Tišnov, ZŠ Kuřim Tyršova, ZŠ Tišnov Smíškova, ZŠ Kuřim Jungmannova, ZŠ A MŠ Dolní Loučky, ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice, ZŠ a MŠ Žďárec a Gymnázium Tišnov). Šťastnějším v závěrečném finále bylo nakonec družstvo ZŠ Smíškova a bude tak mít možnost bojovat o krajský turnaj. Složitou organizaci se v součinnosti se všemi pomocníky z řad studentů Gymnázia Tišnov podařilo zvládnout bez časového skluzu a všech cca 130 účastníků odjíždělo s kvalitním sportovním zážitkem.

Mgr. Martin Novotný

zaci zaci
zaci zaciKrok za oponu s operou Carmen

16.10. se účastnilo 200 studentů interaktivního programu Janáčkovy opery Národního divadla V BRNĚ s názvem Krok za oponu s operou Carmen. 42 členů orchestru Janáčkova divadla s dirigentem Marko Ivanovičem a sólisté opery s choreografkou Ladislavou Košíkovou a dramaturgyní divadla Patricií Částkovou provázeli slovem, hudbou i pohybem studenty operou Carmen. Zástupci dívek i chlapců z gymnázia se nechali řídit v několika úkolech a spolu s členy Národního divadla si i zahráli a zatancovali. Hlavní roli Carmen zpívala Jana Hrochová, spolu s ní vystoupili v roli vojáků 2 pěvci a v roli cigánek dvě sólistky ND. Původní píseň Habaneru zpívala Daniela Straková Šedrlová s doprovodem klavíru paní Galiny Alechkevitch.

Celý koncert zajistili produkční opery Zuzana Palaniyappan a vedoucí uměleckého provozu opery Aleš Kučírek.

Z ohlasů studentů lze soudit, že se program líbil.

Mgr. Chalupová Veličková

zaci zaci
zaci zaci
zaci zaci
zaci zaciDen přírodních věd v ZOO Brno

Ve čtvrtek 11. 10. 2018 se konal v ZOO Brno Den přírodních věd. Soutěžní otázky a úkoly připravili studenti a učitelé Střední průmyslové školy chemické Brno, Vranovská. Tříčlenné družstvo gymnázia Tišnov ve složení Petra Kalábová, Anna Drlíková a Kateřina Doležalová se v soutěžním klání umístilo na 3. místě v konkurenci 35 družstev gymnázií. Pozorovat, s jakým zápalem nejen naše žákyně otázky řešily, bylo pro mě velkou radostí. Příjemným překvapením pro nás všechny byla následující den návštěva studentů - organizátorů soutěže - s diplomem a oceněním za medailové umístění v soutěži – byla to pozvánka na Den s chemií a volné vstupenky do ZOO pro celou třídu.

Mgr. Hana Švábenská

zaciGT v Městském divadle v Brně

Ve čtvrtek 4. října navštívilo 70 studentů gymnázia a 18 dospělých první abonentní představení v Městském divadle v Brně. Muzikál Děsnej pátek se studentům líbil. Obsahem díla byly totiž problémy dospívající mládeže a zobrazení jejich konfliktů s rodiči a učiteli. V závěru představení se jedna z našich studentek stala držitelkou svatební kytice, kterou hlavní představitelka hodila po divadelním svatebním obřadu do publika.

zaci zaciProjekt EDISON

edison logo AIESEC logo Tišnov logo

Od 9. do 16. září 2018 proběhl na naší škole mezinárodní projekt EDISON, který organizuje společnost AIESEC. V České republice funguje projekt již 7 let, naše škola se zapojila podruhé. Hlavním cílem projektu je poznání cizích kultur a zemí, odstranění mezinárodních předsudků a bariér, ale také motivace žáků ke studiu cizích jazyků. Během projektu působilo na naší škole 7 zahraničních stážistů z celého světa (Gruzie, Maroko, Pákistán, Rumunsko, Rusko, Thajsko, Ukrajina). Ve vyučovacích hodinách představili žákům své země, zvyky, rituály a tradice. Měli připravené prezentace, vedli se žáky diskuze, zařadili do hodin zajímavé interaktivní hry. Projekt probíhal hlavně v angličtině, ale do naší školy přijeli také stážisté mluvící rusky. Projekt bezpochyby přispěl ke zlepšení komunikačních schopností našich žáků. Stážisté byli ubytováni v rodinách, takže měli možnost poznat zblízka, jak se žije u nás.

Aktivity v rámci projektu EDISON ve školním roce 2018/19 podporuje finančně MěÚ Tišnov a SRP při Gymnáziu Tišnov.

Mgr. Jitka Juříčková

edison edison
edison edison edison

Vyznamenání studentů GT

Dne 21.3.2018 byli na radnici pozváni dva žáci naší školy. Marišler Tomáš a Nguyen Jan byli přijati panem starostou Bc. Jiřím Dospíšilem. Pan starosta předal hochům pamětní list a knihu o Tišnově jako odměnu za jejich čin. Hoši pomohli paní Věře Cebákové poté, co byl její manžel odvezen rychlou záchrannou službou. Je pěkné, že i v dnešní době se najdou lidé, kteří jsou ochotni pomoci druhému, je-li v nesnázích.

zaci zaci

Ukončení provozu informačního systému SAS

K 31.1.2018 byl ukončen provoz informačního systému SAS na Gymnáziu Tišnov. První pololetí je zobrazováno stále přes původní iSAS. Od 7.2.2018 bude ukončen převod databáze do nového systému Edookit. Druhé pololetí školního roku 2017/2018 již bude přístupné pouze v tomto systému. Přihlašovací údaje uživatelů budou zaslány automaticky na soukromé emailové adresy, které jsou zadány v kartě žáka. Informace budeme průběžně aktualizovat.

Aktivity školy od roku 2012-2017