Gymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium Tišnov
úřední deska historie zaměstnanci dokumenty školy fotogalerie školy archiv aktivit projekty

Archiv aktivit školy

GT v v Městském divadle v Brně

Ve čtvrtek 4. října navštívilo 70 studentů gymnázia a 18 dospělých první abonentní představení v Městském divadle v Brně. Muzikál Děsnej pátek se studentům líbil. Obsahem díla byly totiž problémy dospívající mládeže a zobrazení jejich konfliktů s rodiči a učiteli. V závěru představení se jedna z našich studentek stala držitelkou svatební kytice, kterou hlavní představitelka hodila po divadelním svatebním obřadu do publika.

zaci zaciProjekt EDISON

edison logo AIESEC logo Tišnov logo

Od 9. do 16. září 2018 proběhl na naší škole mezinárodní projekt EDISON, který organizuje společnost AIESEC. V České republice funguje projekt již 7 let, naše škola se zapojila podruhé. Hlavním cílem projektu je poznání cizích kultur a zemí, odstranění mezinárodních předsudků a bariér, ale také motivace žáků ke studiu cizích jazyků. Během projektu působilo na naší škole 7 zahraničních stážistů z celého světa (Gruzie, Maroko, Pákistán, Rumunsko, Rusko, Thajsko, Ukrajina). Ve vyučovacích hodinách představili žákům své země, zvyky, rituály a tradice. Měli připravené prezentace, vedli se žáky diskuze, zařadili do hodin zajímavé interaktivní hry. Projekt probíhal hlavně v angličtině, ale do naší školy přijeli také stážisté mluvící rusky. Projekt bezpochyby přispěl ke zlepšení komunikačních schopností našich žáků. Stážisté byli ubytováni v rodinách, takže měli možnost poznat zblízka, jak se žije u nás.

Aktivity v rámci projektu EDISON ve školním roce 2018/19 podporuje finančně MěÚ Tišnov a SRP při Gymnáziu Tišnov.

Mgr. Jitka Juříčková

edison edison
edison edison edison

Vyznamenání studentů GT

Dne 21.3.2018 byli na radnici pozváni dva žáci naší školy. Marišler Tomáš a Nguyen Jan byli přijati panem starostou Bc. Jiřím Dospíšilem. Pan starosta předal hochům pamětní list a knihu o Tišnově jako odměnu za jejich čin. Hoši pomohli paní Věře Cebákové poté, co byl její manžel odvezen rychlou záchrannou službou. Je pěkné, že i v dnešní době se najdou lidé, kteří jsou ochotni pomoci druhému, je-li v nesnázích.

zaci zaci

Ukončení provozu informačního systému SAS

K 31.1.2018 byl ukončen provoz informačního systému SAS na Gymnáziu Tišnov. První pololetí je zobrazováno stále přes původní iSAS. Od 7.2.2018 bude ukončen převod databáze do nového systému Edookit. Druhé pololetí školního roku 2017/2018 již bude přístupné pouze v tomto systému. Přihlašovací údaje uživatelů budou zaslány automaticky na soukromé emailové adresy, které jsou zadány v kartě žáka. Informace budeme průběžně aktualizovat.

Aktivity školy od roku 2012-2017