Gymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium Tišnov

Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace

Čtyřleté a osmileté studium se všeobecným zaměřením a spádovostí okresů Brno-venkov, Brno-město, Žďár nad Sázavou a Blansko.

Úřední deska

Přijímací řízení

Pro šk. rok. 2018/2019 bude otevřena 1 třída osmiletého studia (g8) a 2 třídy čtyřletého studia (g4).

VÍCE INFORMACÍ V SEKCI UCHAZEČI

Školská rada Gymnázia Tišnov

Dokumenty

fotogalerie

Gymnázium Tišnov Gymnázium Tišnov Gymnázium Tišnov
více fotografií

Novinky Facebook

Úpravy v rozvrhu na 18.12.2017

Neočekávané změny budou vyvěšeny pouze na nástěnce suplování.

více informací

Informační systém iSAS

Přístup k důležitým informacím. Některé se mohou zobrazit pouze přihlášeným uživatelům webu iSAS.

více informací

Důležité informace k MZ

v sekci Studenti - Maturity

více informací

INFORMAČNÍ SYSTÉM iSAS

VSTUP DO iSAS

Pokud vedení školy vydá nějaké důležité upozornění nebo pokyny, najdete je na informacní nástěnce. Některé se mohou zobrazit až po prihlášení do iSAS.

Microsoft Office 2016

Gymnázium Tišnov - Office 2016

Microsoft Office 2016

Naše škola nabízí všem svým studentům a učitelům možnost instalovat nejnovější verzi kancelářsého balíku Microsoft Office - aktuálně ve verzi 2016, a to až na 5 domácích zařízení. Přejděte na www.office365.com a postupujte podle pokynů, které byly zaslány do školní pošty každého žáka.
Gymnázium Tišnov - iCanteen

Elektronický objednávkový systém obědů

Žáci naší školy mají možnost elektronického objednávání obědů. Veškeré informace k systému iCanteen naleznete v sekci školní jídelna. Vstup do systému z odkazu níže.

vstup do iCanteen

LMS Moodle

LMS Moodle

V rámci projektu EU peníze středním školám byly vytvářeny výukové materiály v elektronické podobě, které jsou publikovány v e-learningovém systému Moodle. Zde jsou členěny podle předmětů (kurzů). Každý student si sám vytváří svůj účet, ale pro přístup k těmto materiálům musí být vyučujícím příslušného předmětu zapsán.

PROJEKTY

Gymnázium Tišnov

PERSONÁLNÍ PODPORA - GYMNÁZIUM TIŠNOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Naše škola získala dotační podporu ve výši 1.134.594,00 Kč v rámci programu šablon. Název projektu: Personální podpora - Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace.
Tento projekt je spolufinancován EU.
Gymnázium Tišnov - Modernizace přírodovědných laboratoří

Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Od podzimu se tedy žáci tišnovského gymnázia učí přírodovědné předměty v rekonstruovaných učebnách s přístroji, které odpovídají trendům poslední doby. K využití chceme přitom pozvat i žáky a učitele škol tišnovského regionu a zvýšit tím popularitu školy i počet zájemců o studium.
více o projektech

Podpora města Tišnov Město Tišnov

Město Tišnov se finančně spolupodílí na provozu Gymnázia Tišnov, příspěvkové organizace.