Gymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium Tišnov
maturity ke stažení archiv aktivit vysoké školy

Ke stažení

Soubory ke stažení určené pro výuku jsou od některých vyučujících k dispozici v e-learningovém systému LMS Moodle po přihlášení - viz odkaz na úvodní stránce.

Informace do tělesné výchovy

Součástí ŠVP školy jsou 2 vyučovací hodiny TV za týden doplněné týdenním lyžařským kurzem v sekundě a kvintě (I. roč.) a pětidenním vodáckým kurzem v septimě (III. roč.). Z výuky TV mohou být na základě žádosti doložené zprávou lékaře uvolněni studenti se závažnými zdravotními problémy. Účast na výuce vyžaduje z bezpečnostních a hygienických důvodů vhodný cvičební úbor a úpravu zevnějšku (s ohledem na délku vlasů, nehtů, na nošení náušnic, přívěšků, pearsingu apod.) dle pokynů vyučujících. Ve spolupráci s DDM mají studenti možnost rozšířit svoje zájmové aktivity v rámci návštěvy sportovních kroužků za úhradu 50 Kč /měs.