Gymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium Tišnov
informace o studiu den otevřených dveří příjímací zkoušky

Pro šk. rok. 2017/2018 bude otevřena 1 třída osmiletého studia (g8) a 2 třídy čtyřletého studia (g4).

Dokumenty ke stažení