Gymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium Tišnov
informace o studiu den otevřených dveří příjímací zkoušky

Příjímací zkoušky 2019

Pro šk. rok. 2019/2020 bude otevřena 1 třída osmiletého studia (g8) a 2 třídy čtyřletého studia (g4). Aktualizované dokumenty budou zveřejňovány od 31. 1. 2019.

Dokumenty ke stažení

Přijímací zkoušky

Uchazeči, kteří se hlásí na Gymnázium Tišnov, vyplňují přihlášku s růžovým podtiskem (viz formuláře níže - "přihláška ke studiu" a "vysvětlivky pro formulář s růžovým podtiskem").