Gymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium Tišnov
maturity ke stažení archiv aktivit vysoké školy

Maturity

Následující informace o maturitních zkouškách vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a z vyhlášky 177/2009 Sb. (Maturitní vyhláška). Oba dokumenty nalezenete níže.

Společná část pro školní rok 2017/2018

Podrobné informace najdete na webu Nová maturita

Profilová část pro školní rok 2017/2018

 1. Profilová část maturitní zkoušky obsahuje 2 povinné a nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Nabídku povinných a nepovinných zkoušek určuje ředitel školy. V nabídce mohou být pouze předměty s minimální celkovou hodinovou dotací 144 hodin (minimálně čtyřhodinová dotace za celé studium).
 2. Profilová část maturitních zkoušek je veřejná s výjimkou písemných zkoušek.
 3. Formy profilové části - možnosti:
  • Vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí (podrobnosti v § 15 maturitní vyhlášky)
  • Ústní zkouška před zkušební komisí
   • ředitel školy zveřejní 20-30 témat
   • žák losuje 1 téma
   • příprava trvá 15 minut, ústní zkouška nejdéle 15 minut
   • v jednom dni nelze losovat 2x stejné téma
  • Písemná zkouška
   • ředitel školy stanoví témata, úlohy a způsob konání
   • pokud je stanoveno více témat, žák si volí téma bezprostředně před zahájením zkoušky. Pokud si žák téma nezvolí, vylosuje si jedno téma.
   • délku zkoušky stanoví ředitel, nejdéle 300 minut
   • kombinace forem – dodržují se pravidla daná pro jednotlivé formy
 4. Hodnocení zkoušek profilové části – podrobnosti v § 24 a 25 maturitní vyhlášky.

Maturitní předměty profilové části - šk. rok 2017/2018

Soubory ke stažení