Gymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium Tišnov

Informace pro nově přijaté žáky a jejich zákonné zástupce

20.6.2017 proběhla schůzka s nově přijatými žáky a s jejich zákonnými zástupci. Na základě dotazů z řad rodičů upřesňujeme tyto informace. 1. Rozvrh bude zveřejněn ještě před zahájením školního roku na webových stránkách školy a budou se s ním moci seznámit i nově přijatí žáci, kteří ještě nebudou mít přístup do SAS. 2. Účastníci adaptačního pobytu (AP v termínu 3.- 4. 9.) budou mít v případě svého zájmu zajištěný oběd ve ŠJ hned následující den po návratu z adaptačního pobytu. Zájem o oběd a výběr oběda bude zjištěn přímo v průběhu AP a organizátoři AP nahlásí vše do ŠJ.

PhDr. Barbora Holubová, 26.06.2017