Gymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium TišnovGymnázium Tišnov

Novinky Facebook

Aktuální změny v rozvrhu

Jsou k dispozici po přihlášení do Edookitu.

Informační systém Edookit

Od 2. pololetí využíváme možností informačního systému Edookit. Aktuální fáze používání uvádíme níže.

Výsledky přijímacích zkoušek

získáte po zadání registračního čísla a data narození uchazeče. Ostatní podrobnosti v sekci Uchazeči.

výsledky PZ 2018

Dotazník pro rodiče

Dotazník mapující aktivity podporující volbu dalšího vzdělávání a přípravu na budoucí uplatnění v životě Vašeho dítěte. Najdete po přihlášení do systému Edookit.

TiGy zima/jaro 2018

Aktuální číslo studentského časopisu ke stažení zde.

INFORMAČNÍ SYSTÉM Edookit

Aktuální stav systému Edookit Edookit

Byly zaslány přístupy rodičům, pokud byly známy jejich e-maily. Rodiče mohou zasílat důvody absence sami. Průběžně zapisujeme docházku, učivo, klasifikaci. Na každý den jsou zadávány změny v rozvrhu. Zpětně byla doplněna docházka od 31.1. Každý žák má sestaven svůj vlastní rozvrh hodin.


Manuál k funkcionalitě systému Edookit pro potřeby rodičů je k nahlédnutí ZDE.

EDOOKIT PRO ŽÁKY A RODIČEEDOOKIT PRO UČITELE


Microsoft Office 2016

Gymnázium Tišnov - Office 2016

Microsoft Office 2016

Naše škola nabízí všem svým studentům a učitelům možnost instalovat nejnovější verzi kancelářsého balíku Microsoft Office - aktuálně ve verzi 2016, a to až na 5 domácích zařízení. Přejděte na www.office365.com a postupujte podle pokynů, které byly zaslány do školní pošty každého žáka.
Gymnázium Tišnov - iCanteen

Elektronický objednávkový systém obědů

Žáci naší školy mají možnost elektronického objednávání obědů. Veškeré informace k systému iCanteen naleznete v sekci školní jídelna. Vstup do systému z odkazu níže.

vstup do iCanteen

LMS Moodle

LMS Moodle

V rámci projektu EU peníze středním školám byly vytvářeny výukové materiály v elektronické podobě, které jsou publikovány v e-learningovém systému Moodle. Zde jsou členěny podle předmětů (kurzů). Každý student si sám vytváří svůj účet, ale pro přístup k těmto materiálům musí být vyučujícím příslušného předmětu zapsán.

PROJEKTY

Gymnázium Tišnov

PERSONÁLNÍ PODPORA - GYMNÁZIUM TIŠNOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Naše škola získala dotační podporu ve výši 1.134.594,00 Kč v rámci programu šablon. Název projektu: Personální podpora - Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace.
Tento projekt je spolufinancován EU.
Gymnázium Tišnov - Modernizace přírodovědných laboratoří

Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Od podzimu se tedy žáci tišnovského gymnázia učí přírodovědné předměty v rekonstruovaných učebnách s přístroji, které odpovídají trendům poslední doby. K využití chceme přitom pozvat i žáky a učitele škol tišnovského regionu a zvýšit tím popularitu školy i počet zájemců o studium.
více o projektech

Podpora města Tišnov Město Tišnov

Město Tišnov se finančně spolupodílí na provozu Gymnázia Tišnov, příspěvkové organizace.