Významní absolventi

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

členka Poslanecké sněmovny

V roce 2016 byla jmenována odbornou náměstkyní ministra financí ČR pro daně a cla. V roce 2017 byla jmenována na post ministryně financí ČR, v roce 2018 byla jmenována opět ministryní financí. V dubnu 2019 se stala místopředsedkyní vlády pro ekonomiku a finance. Nyní uvedené funkce již nezastává.

Po absolvování Gymnázia Tišnov vystudovala obor právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde získala titul JUDr. Na PřF MU také vystudovala doktorský obor správní a zemědělsko-družstevní právo a získala titul Ph.D. V 90. letech pracovala jako právnička na Finančním úřadu Brno-venkov, stala se ředitelkou Finančního úřadu Brno-venkov. Krátce pracovala jako zástupkyně ředitele a vedoucí Odboru metodiky a výkonu daní Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj a jako ředitelka Odboru právního a daňového procesu Generálního finančního ředitelství (2014 až 2015). JUDr. Schillerová externě spolupracuje s Právnickou fakultou MU, od roku 2009 je členkou vědecké rady Fakulty podnikatelské VUT Brno, spolupracuje s Komorou daňových poradců ČR.

V roce 2016 byla jmenována odbornou náměstkyní ministra financí ČR pro daně a cla. 2017 byla jmenována na post ministryně financí ČR, v roce 2018 byla jmenována opět ministryní financí. V dubnu 2019 se stala místopředsedkyní vlády pro ekonomiku a finance. Nyní již uvedené funkce nezastává.

 

"Na svá středoškolská léta prožitá na tišnovském gymnáziu mám ty nejlepší vzpomínky, vždy se hlásím hrdě ke svým kořenům. V paměti mi zůstávají vzpomínky na řadu pedagogů, kteří mne provázeli mým gymnazijním studiem, jejichž myšlenky a zkušenosti poznamenaly i formování mé vlastní osobnosti. Nelze zapomenout na paní Jarmilu Jurkovou, nejlepší třídní profesorku na světě, a také na paní profesorku Mylbachrovou, které nám byly vzorem a naší studnicí vědomostí.

Vzpomínám nostalgicky na své spolužáky i na budovu školy, po jejíchž chodbách jsme denně procházeli. Vždy, když mám tu příležitost, snažím se zviditelnit právě tišnovské gymnázium, ke kterému mám velmi silný citový vztah a které mi tolik dalo. Dovolím si tvrdit, že bez studia na tišnovském gymnáziu bych nebyla tam, kde dnes jsem.

Přeji Gymnáziu Tišnov dalších 100 let a spoustu spokojených studentů."

Vaše Alena Schillerová