Erasmus+

Obecné informace

Škola v roce 2023 získala akreditaci Erasmus+ na realizaci projektů v období 2023-2027.  V létě vyjeli první učitelé na metodické a jazykové kurzy do zahraničí (Irsko), v říjnu se uskutečnil výjezd 12 členů školního parlamentu nižšího i vyššího gymnázia a 2 učitelů do Nizozemí, kde navštívili dvě partnerské školy, čerpali inspiraci a sdíleli své zkušenosti. V dalším období nás čekají výjezdy učitelů na kurzy a stínování do různých evropských škol, několik krátkodobých pobytů studentů-jednotlivců v partnerských školách a další skupinové mobility zaměřené jak na přírodovědné, tak humanitní předměty. V rámci akreditace můžeme pozvat i zahraniční odborníky z oblasti vzdělávání do naší školy na přednášky, workshopy či mentoring v hodinách. Těšíme se, že všechny tyto aktivity přispějí k obohacení výuky na gymnáziu, profesnímu a osobnostnímu růstu učitelů i studentů a novým kontaktům, které přinesou vzájemnou inspiraci, nové výzvy a nová přátelství.

Stránka projektu: https://www.gym-tisnov.cz/projekty/mezinarodni-projekt-erasmus-(ka120)


KRITERIA PRO VÝBĚR STUDENTŮ NA MOBILITY  

 1. Dostatečná jazyková vybavenost 
 2. Věkově odpovídá požadavkům partnerské instituce 
 3. Studentova volba předmětů odpovídá cílům projektu 
 4. Omluvená absence nepřesahující 20% 
 5. Splněné klasifikační požadavky ve všech předmětech 
 6. Motivační dopis v cizím jazyce 

Výběr dále ovlivňují následující kritéria: 

 1. Předchozí účast v projektech Erasmus (upřednostnění těch, kteří ještě nikde nebyli) 
 2. Aktivita v projektech Erasmus 
 3. Účast v soutěžích pořádaných školou (jazykové konverzační soutěže, olympiády, sportovní soutěže atd.) 
 4. Aktivní přístup ke studiu 
 5. Chování 

FINÁLNÍ VÝBĚR STUDENTŮ A DALŠÍ KRITERIA VÝBĚRU JSOU VŽDY V GESCI GARANTA PROJEKTU. 

V PRÍPADĚ VELKÉHO MNOŽSTVÍ ZÁJEMCŮ SPLŇUJÍCÍCH KRITERIA MŮŽE ROZHODNOUT LOS.