Výjezdy učitelů

STÍNOVÁNÍ NA GYMNÁZIU V HALLEIN - Pobyt na rakouské škole v rámci  Erasmu+

Díky programu Erasmus+ jsem mohla strávit týden od 21. 4. – 26. 4. v Hallein nedaleko Salzburgu a účastnit se výuky přírodovědných předmětů na tamním gymnáziu.


Bylo zajímavé sledovat průběh hodin matematiky a chemie a porovnat s výukou na naší škole. Hlavní rozdíl vidím v přístupu žáků ke studiu. 

Na BG -Bundesgymnasium Hallein se i studenti vyšších ročníků hlásí, snaží se aktivně zapojit do výuky. V matematice je jejich motivace pochopitelná, všichni žáci totiž povinně z matematiky maturují. Aktivní přístup ke studiu v ostatních předmětech je možné vysvětlit menším počtem žáků ve třídách (17 – 25 žáků), učitel má o všech přehled a dialog probíhá naprosto přirozeně. Ve škole navíc platí přísný zákaz užívání mobilních telefonů, žáci proto sledují pouze výuku, komunikují s učitelem, diskutují o tématu. Zákaz mobilů platí i během přestávek, takže studenti komunikují více i mezi sebou navzájem.


Značný rozdíl mezi českým a rakouským gymnáziem je v počtu hodin chemie během celého studia. U nás se vyučuje chemie od sekundy do septimy (tedy 6 let), v Hallein pouze v kvartě a po dvouleté pauze až v septimě a oktávě. Nezbývá proto čas na laboratorní cvičení, ve škole není laboratoř, ale pouze učebna chemie přizpůsobená k provádění jednoduchých úloh.


Kromě pobytu ve škole jsem měla možnost poznat Hallein a jeho okolí. Přímo v Hallein žil a tvořil Franz Xaver Gruber, autor hudby známé vánoční písně Tichá noc. Během prohlídky „Stille Nacht Museum“ je možné si vyslechnout Gruberovu Tichou noc v nejrůznějších jazycích (kromě N, A, F, I, Šp např. korejsky, polsky, arménsky, … česky  ne J). Navštívila jsem také Mozartovo rodné město Salzburg, prošla si historické centrum a vystoupala na pevnost Hohensalzburg, odkud byl krásný výhled na alpské vrcholy pokryté čerstvě napadeným sněhem. Společně se 3 studenty septimy (v rámci Erasmu absolvovali ve stejné době v Hallein 14-denní studijní pobyt) jsme podnikli výlet do solných dolů v nedalekém Bad Dürrnberg, kde jsme v rámci prohlídky překročili pod zemí hranici Rakouska s Německem. Líbily se nám také zahrady zámku Hellbrunn s četnými kašnami, vodotrysky a vodními atrakcemi tzv. Wasserspiele. Ne každému z nás se podařilo projít a zůstat přitom suchý.


Zkrátka byl to příjemně a především užitečně strávený týden, cenná zkušenost v mnoha ohledech. Kromě možnosti komunikovat v němčině jsem získala na řadu věcí jiný náhled a každému bych pobyt na  škole v zahraničí doporučila.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska však představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Domu zahraniční spolupráce.

FOTO: https://www.gym-tisnov.cz/fotogalerie/stinovani-na-gymnaziu-v-hallein


ZA VZDĚLÁNÍM DO VÍDNĚ - Kurz Gemeinsam Lernen 

Díky programu Erasmus+ jsem mohla strávit poslední týden v březnu na metodickém kurzu ve Vídni. 

Téma semináře bylo Gemeinsam Lernengemeinsam waschsen (Společně se učit, společně růst). Lektorka koncipovala seminář jako workshop, ve kterém jsme měli v menších skupinkách plnit nejrůznější úkoly. Cílem bylo ukázat, jak funguje práce v týmu, jak se můžeme jeden od druhého učit, jak zjistit u každého jeho primární schopnosti, jak řešit efektivně konflikty a také, jak podpořit spolupráci ve třídě nebo mezi kolegy. 

Semináře se účastnili učitelé z Německa, Chorvatska, Polska a Estonska. Společné plnění úkolů nás vedlo kromě jiného k výměně svých poznatků a zkušeností a bylo pro všechny obohacující. Kurz probíhal v příjemné atmosféře a to od pondělí do pátku vždy od půl deváté do 13h v prostorách jazykové školy nedaleko centra Vídně. Pořadatelem kurzu byla maďarská společnost JUTAKI Kft. – Hungary Expert for Teachers and Students. 

Z mého pohledu mohl jít kurz trochu víc do hloubky a ukázat např. řešení konkrétních situací, které by byly zaměřeny na práci ve třídě. Přesto jsem ráda, že jsem se kurzu zúčastnila, neboť jsem mohla denně trávit spoustu času s rodilými mluvčími a kolegy z jiných zemí, a tak se dovědět více o školství té dané země. Věřím, že poznatky z oblasti týmové spolupráce využiji, ať už ve své vlastní třídě nebo při nějakém školním projektu. 

Počasí se velmi vydařilo, téměř každý den svítilo slunce, a tak nás to všechny lákalo za kulturními památkami Vídně. Prošli jsme si celou Ringstraße od radnice až po palácový komplex Hofburg, nenechali jsme si ujít vídeňskou tržnici Naschmarkt se stánky, kavárnami a restauracemi, ani gotickou katedrálu svatého Štěpána, zahrady zámků Belvedere a Schönbrunnu, a v rámci kurzu jsme taky společně podnikli plavbu po Dunajském kanálu. Jedinečná byla i návštěva galerie umění Albertiny s klasickou sbírkou obrazů od Moneta až po Picassa a s jejími habsburskými reprezentačními prostory. 

Mám radost, že se mi díky tomuto semináři podařilo navázat kontakt s německou školou Gesamtschule v Mönchengladbach (nedaleko Düsseldorfu), která projevila zájem o spolupráci s naší školou. Do budoucna by to mohlo znamenat jak možnost stínování, tak možnost výměnného pobytu žáků. 

FOTO: https://www.gym-tisnov.cz/fotogalerie/za-vzdelanim-do-vidne


UČITELKY Z TIŠNOVSKÉHO GYMNÁZIA NA VÝJEZDU NA DALEKÉM SEVERU

Díky Erasmu jsme měly s kolegyní Blankou Navrátilovou možnost vyjet na mobilitu do Irska.

 

Naším cílem se stalo město Galway, ve kterém sídlí Atlantic Language School pořádající jazykové i metodické kurzy pro učitele. Volba padla na kurz Innovative Teaching Methodologies, který, jak se první den ukázalo, byl ještě doplněn o metodu CLIL. Jednalo se spíše o sloučení dvou kurzů dohromady z důvodu nižšího počtu přihlášených, ale díky tomu jsme mohly poznat více učitelů z různých oborů, což považuji za přínosné. 

Irsko nás přivítalo nezvykle stálým a vcelku příjemným počasím. Ubytovány jsme byly každá ve své hostitelské rodině, díky čemuž jsme měly i bohatší kulturní zážitek. Navzdory pozdnímu příjezdu bylo přivítání velmi milé. Jazyková škola, kde se kurz konal, nám poslala veškeré informace předem, nebyl tedy problém se zorientovat. Program vedle samotného kurzu obsahoval i bohatou nabídku kulturně poznávacích výletů pro volná odpoledne či tématických workshopů pořádaných školou.

V našem kurzu bylo sedm účastníků - 5 z Itálie, jeden z Německa. Většina z učitelů byla také ze středních škol a přestože jsme byli vyučující různých předmětu, vzájemné sdílení fungovalo velmi dobře. Lektorka byla  příjemná, tempo sice trochu pomalejší, ale i tak jsme nahlédly pod pokličku různých metod, které lze nazvat inovativními. Patří mezi ně např. blended learning, flipped classroom, project based learning a na závěr i naše vlastní projekty, kterými jsme zpestřili náš poslední den a ověřili si na našich “studentech” (učitelích z kurzu), jak by mohly fungovat v praxi.  Důležitá byla i výměna kontaktů a získání možnosti budoucího networkingu.  

Vedle námi vybraného kurzu probíhaly v Atlantic Language School i další kurzy, převážně jazykové, což nám umožnilo seznámit se i s jinými účastníky z řad učitelů z různých koutů Evropy. Takto získaná nová přátelství a sdílení zkušeností považuji za jedno z největších přínosů celé mobility. Přispělo k tomu i vybrané místo, tedy konkrétně město Galway, které je velmi přátelské, historicky a kulturně zajímavé a obohacující a skýtá nespočet možností vyžití. Díky nabídce výletů i mimo Galway jsme společně mohli obdivovat irskou krajinu a rázovitost za doprovodu místních průvodců, z jejichž výkladů byla patrná hrdost a silné národní povědomí. Jejich snahou bylo předat nám něco “irského” a obohatit tak náš celkový zážitek z této nevšední země. 

Celkové dojmy z Irska a kurzu jsou velmi kladné a na konci pobytu jsme obě s kolegyní cítily vděčnost za tuto příležitost a smutek nad loučením se s touto zemí a nově získanými kontakty.  Zároveň ale doufáme, že tyto kontakty povedou k další spolupráci a možnostem pro naši školu - rýsuje se možnost semináře na našem gymnáziu s kolegyní z Rakouska a tak to Irskem snad nekončí. 

FOTO: https://www.gym-tisnov.cz/fotogalerie/ucitelky-z-tisnovskeho-gymnazia-na-vyjezdu-na-dalekem-severu-q


VÝJEZD PRVNÍ UČITELKY GYMNÁZIA S PROJEKTEM ERASMUS+

Dne 29. července jsem se stala první učitelkou našeho gymnázia, která vyrazila na vzdělávací pobyt v rámci nově získané akreditace programu Erasmus. 

Jsem sice vyučující angličtiny, stále se však chci ve svém oboru vzdělávat a posouvat dopředu, proto jsem zvolila kurz zaměřený přímo na zdokonalení jazyka a snažila jsem se najít zemi, kde je angličtina jazykem běžně dorozumívacím. Bohužel poté, co Velká Británie vystoupila z EU, se možnosti značně zužují, takže nakonec padla volba na Irsko. 

Cestu jsem měla poměrně dobrodružnou, protože jsem cestovala přímo z rodinné dovolené v Chorvatsku, rodina mě při zpáteční cestě vysadila na letišti v Bratislavě. Největším šokem po příletu byla radikální změna počasí, kterou jsem sice čekala, přesto však bylo náročné se s ní vyrovnat. Téměř celý týden pršelo, silně foukalo a teploty se pohybovaly kolem deseti stupňů.  

Bydlela jsem v soukromí, v pokojíku v rozlehlém domě patřícím jedné starší dámě, na západním okraji města Galway. Škola, kde jsem denně pobývala asi od osmi hodin ráno do tří hodin odpoledne, leží v centru města a nese název Atlantic Language  School Galway a specializuje se na vzdělávání cizinců v angličtině.  

Kurz trval sice jen týden, byl však velmi intenzivní a přinesl mi nejen hodně nových jazykových impulzů, ale také hlavně větší kulturní povědomí o této krásné a zajímavé zemi, jakou Irsko bezesporu je. V jednotlivých blocích jsem se také setkávala se spolu studujícími z nejrůznějších zemí celého světa – od Švýcarska až po Brazílii. Vzájemné rozhovory mi daly uvědomění, že opravdu všichni na této planetě máme stejné problémy i radosti a že jako lidstvo jsme jedna velká rodina. 

Zajímavým aspektem celého pobytu byly i mimoškolní aktivity. Zúčastnila jsem se odpoledních exkurzí jak po krásách přírody, tak prohlídky samotného města. Irsko je jistě zemí v mnohém inspirativní, průvodci i učitelé, se kterými jsme se setkávali, se neskrývali s hrdostí na svoji zem, zároveň však byli velmi vstřícní a přátelští vůči nám, cizincům. 

Celkově mě tato zkušenost nabila novou inspirací do mé vzdělávací praxe, rozšířila mi obzory. Doteď při některých probíraných tématech čerpám z tohoto týdne a týká se to jak výuky angličtiny, tak dějepisu. Snažím se též na studenty přenášet ten pocit evropské, ale vlastně i světové sounáležitosti, kterého jsem při tomto pobytu nabyla. Domnívám se, že program Erasmus je velmi přínosný jak pro učitele, tak pro studenty a bude-li příležitost, ráda se znovu zúčastním. 

FOTO: https://www.gym-tisnov.cz/fotogalerie/vyjezd-prvni-ucitelky-gymnazia-s-projektem-erasmus-w