Maturitní zkoušky 2020/2021

Aktuality:


Změna podoby maturitní zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) 29. ledna 2021 vydalo Opatření obecné povahy, kterým se mění podoba maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021. 

Termíny a časový rozvrh konání didaktických testů

MŠMT 29. ledna 2021 také zveřejnilo jednotné zkušební schéma (časový rozvrh zkoušek) pro oba jarní termíny didaktických testů a sdělení, kterým se určují termíny konání didaktických testů v podzimním zkušebním období 2021. Všechny dokumenty jsou ke stažení na našich webových stránkách v sekci Maturitní kalendář.


SPOLEČNÁ ČÁST PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Podrobné informace najdete na webu https://maturita.cermat.cz/

PROFILOVÁ ČÁST PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Podrobné informace najdete zde: Maturitní zkouška Gymnázium Tišnov 2020/2021

Termíny profilových MZ 2021 (jarní termín):

  • 28.5. Písemná zkouška profilová M
  • 7.6. - 11.6. Ústní MZ – profilová část
  • 7.9. Ústní MZ – profilová část

Informace o způsobu záznamu PP profilové části MZ z ČJL a z CJ (školní rok 2020-2021)

Záznam bude proveden rukopisem. Pouze ve zcela mimořádných případech mohou studenti podat ředitelce školy nejpozději do konce března  2021 písemnou žádost se zdůvodněním o to, aby záznam mohl být proveden pomocí PC (PC bude zkontrolován a bude jej možné využít pouze k danému záznamu – nepotřebné funkce budou vypnuty). Tato žádost musí být potvrzena souhlasným stanoviskem příslušného učitele ČJL nebo CJ a následně bude posouzena ředitelkou školy.

Studenti, kteří mají platné doporučení poradenského zařízení o uzpůsobení podmínek MZ, konají PP profilové MZ z ČJL a z CJ (stejně jako i ostatní části MZ) dle doporučení poradenského zařízení.

Maturitní předměty profilové části pro školní rok 2020/2021

SOUBORY KE STAŽENÍ

Návrh kritérií hodnocení

Kritéria hodnocení společné části pro rok 2021 uvedeme po jejich zveřejnění MŠMT.


Maturitní zpravodaje

Maturitní zpravodaje 2020/21 zde budou doplněny po jejich vydání.Změna maturitní zkoušky v roce 2021 v důsledku změny školského zákona (akt. 1.10.)

26.6.2020 byla ve sbírce zákonů publikována novela školského zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění zákona č.  284/2020 Sb. platná od 1.10.2020, kterou se mimo jiné mění maturitní zkouška už v letošním školním roce (od jara 2020/2021). To znamená, že se mění pro studenty stávající 4.A, 4.B a oktávy. Změna maturitní zkoušky je z našeho pohledu značná a podstatná. Mění se rovněž podmínky hodnocení DT ve státní části MZ. Snažíme se Vás tedy, budoucí maturanti, informovat. Informace budeme aktualizovat.

Prosíme Vás, abyste zvážili volbu svých maturitní předmětů. 

K tomuto zákonu zatím neexistuje prováděcí vyhláška, měla být publikována ve sbírce k této změně zákona. Vyhláška bude konkretizovat průběh a podmínky Vaší maturitní zkoušky.

Nyní tedy platí:

1/ podle §78 žák koná společnou (státní) část MZ formou didaktického testu z ČJL a buď cizího jazyka (který se ve škole vyučuje – u nás tedy A, N, R, F), nebo M. Maturant koná 2 didaktické testy.

2/ podle §79 žák koná profilovou část MZ: z ČJL formou PP a ÚZ, pokud ve státní části žák zvolil cizí jazyk, koná profilovou zkoušku formou PP a ÚZ.

3/ podle §79 dále žák koná 2 povinné zkoušky za dalších předmětů. Bude-li jedna z nich z dalšího cizího jazyka, skládá se profilová zkoušky vždy z PP a ÚZ.

Z uvedeného vyplývá:

a/ Maturant z ČJL a cizího jazyka koná ve společné části DT a pak v profilové části povinně PP a ÚZ.

b/ Maturant z ČJL a z M ve společné části musí konat v profilové části zkoušku z 1 cizího jazyka (nabídka na výběr: A, N, F, R), vždy však formou PP a ÚZ.

c/ Maturant z ČJL a z cizího jazyka ve společné části (nabídka na výběr: A, N, F, R) koná ve společné části DT z ČJL i cizího jazyka, dále musí konat v profilové části PP a ÚZ z ČJL a z cizího jazyka a zvolí si další dva předměty.

d) centrálně jsou hodnoceny DT ve společné části MZ, ve škole budou hodnoceny ÚZ a PP.

Kompletní znění školského zákona:

https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-11-7-2020

Přílohy