Maturitní zkoušky 2018–2019

Následující informace o maturitních zkouškách vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a z vyhlášky 177/2009 Sb. (Maturitní vyhláška). Oba dokumenty naleznete níže.

INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ K MZ

V nejbližších dnech obdrží žáci maturitních ročníků od svých třídních učitelů vytištěné a předvyplněné přihlášky k maturitním zkouškám v termínu Jaro 2019. Spolu s přihláškami obdrží rovněž základní instrukce k přihlašování a správnému vyplnění tiskopisů. Vzhledem k tomu, že v některých detailech organizace MZ dozná dílčích změn, doporučuji před zahájením přihlašování řádně prostudovat důležité související materiály. Jedná se především o Maturitní zpravodaj č. 43 , a dále o text, který upřesňuje možnosti volby maturitních předmětů v rámci profilové zkoušky (viz Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2018-2019). Všechny uvedené materiály jsou přiloženy jako samostatné soubory níže v sekci Soubory ke stažení. Přihlášky k maturitní zkoušce je nutno odevzdat řediteli školy prostřednictvím třídních učitelů nejpozději v pondělí 3. prosince 2018.

SPOLEČNÁ ČÁST PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Podrobné informace najdete na webu Nová maturita

PROFILOVÁ ČÁST PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 1. Profilová část maturitní zkoušky obsahuje 2 povinné a nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Nabídku povinných a nepovinných zkoušek určuje ředitel školy. V nabídce mohou být pouze předměty s minimální celkovou hodinovou dotací 144 hodin (minimálně čtyřhodinová dotace za celé studium).
 2. Profilová část maturitních zkoušek je veřejná s výjimkou písemných zkoušek.
 3. Formy profilové části - možnosti:
  • Vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí (podrobnosti v § 15 maturitní vyhlášky)
  • Ústní zkouška před zkušební komisí
   • ředitel školy zveřejní 20-30 témat
   • žák losuje 1 téma
   • příprava trvá 15 minut, ústní zkouška nejdéle 15 minut
   • v jednom dni nelze losovat 2x stejné téma
  • Písemná zkouška
   • ředitel školy stanoví témata, úlohy a způsob konání
   • pokud je stanoveno více témat, žák si volí téma bezprostředně před zahájením zkoušky. Pokud si žák téma nezvolí, vylosuje si jedno téma.
   • délku zkoušky stanoví ředitel, nejdéle 300 minut
   • kombinace forem – dodržují se pravidla daná pro jednotlivé formy
 4. Hodnocení zkoušek profilové části – podrobnosti v § 24 a 25 maturitní vyhlášky.

MATURITNÍ PŘEDMĚTY PROFILOVÉ ČÁSTI - ŠK. ROK 2018/2019

SOUBORY KE STAŽENÍ

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení společné části pro rok 2019 uvedeme po jejich zveřejnění MŠMT.

Maturitní zpravodaje

Maturitní zpravodaje z roku 2018 - jejich obsah bude platný jen s drobnými změnami i v roce 2019. Maturitní zpravodaje 2019 budou zde doplněny po jejich vydání.