Školská rada

Výsledky voleb

výsledky voleb do ŠR 2023


Vyhlášení voleb do školské rady

Ředitelka školy vyhlásila v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění, a s dalšími předpisy řádné volby do školské rady Gymnázia Tišnov, příspěvková organizace.

Tři členy školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy.

Tři členy školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy.

Kandidáti do voleb do ŠR 2026: Zletilí žáci či zákonní zástupci nezletilých žáků

 • Mgr. Martin Sebera Ph.D.
 • Ing. Tomáš Ondráček
 • Mgr. Aleš Vítek

Termín konání voleb:

 • úterý 26.9.2023 od 13:30 – do 17:00 v kanceláři školy


Způsob konání voleb:

Kandidátem na člena ŠR může být každý občan plně způsobilý k právním úkonům - zákonný zástupce stávajícího žáka školy či zletilý žák školy. Kandidátem se stává v okamžiku, kdy odevzdá osobně ředitelce školy (nebo na sekretariátu školy) „Návrh na kandidáta“ (formulář lze stáhnout z webových stránek školy nebo si jej lze vyzvednout na sekretariátu školy), vyplněné formuláře lze podávat ředitelce (nebo na sekretariátu a na vedení školy) v době od 6. 9. 2023 nejpozději do čtvrtku 21. 9. 2023 v době od 7,30 – 15,30 hod. 

Seznamy kandidátů včetně volebního řádu budou zveřejněny 22. 9. 2023 ve škole na nástěnce ředitelky školy a na webových stránkách školy. Volič hlasuje osobně tajným hlasováním, zastoupení je možné jen v případě hodnověrného zmocnění. Hlasování bude umožněno pouze osobám, které prokážou, že jsou oprávněny volit (občanské průkazy s sebou). Členy školské rady se stanou kandidáti v pořadí dle počtu odevzdaných hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů se pořadí stanoví losem.


V Tišnově dne 4.9.2023

PhDr. Barbora Holubová

ředitelka školy


Složení Školské rady Gymnázia Tišnov 2020/21

 • Ing. Daria Švecová
  datum volby: 12.7.2021
  mobil: , e-mail: 
 • Ing. Tomáš Komprs 
  datum volby: 12.7.2021
  mobil: 721 835 315, e-mail: tomas.komprs@seznam.cz
 • PhDr. Mgr. Dušan Kalášek
  datum volby: 12.7.2021
  mobil: , e-mail:
 • Mgr. Martin Sebera Ph.D.
  datum volby: 1.10.2020
  mobil: 608 080 590, e-mail: martin.sebera@email.cz
 • Ing. Tomáš Ondráček, Ph.D.
  datum volby: 1.10.2020
 • Mgr. Aleš Vítek
  datum volby: 1.10.2020
  mobil: 000 000 000, e-mail: ales.vitek@gmail.com
 • RNDr. Václav Kubát Ph.D.
  datum volby: 26.09.2023
  mobil: 725 887 117, e-mail: kubat@gym-tisnov.cz
 • Mgr. Jiří Urbánek
  datum volby: 29.9.2020
  mobil: 725 886 840, e-mail: urbanek@gym-tisnov.cz
 • Mgr. Jana Rohlínková
  datum volby: 29.9.2020
  mobil: 725 886 878, e-mail: rohlinkova@gym-tisnov.cz 


Přílohy