Školská rada

Jednání školské rady při Gymnáziu Tišnov, příspěvková organizace

(14.10.2020)

14.10.2020 proběhlo jednání ŠR. Novým předsedou ŠR byl zvolen Mgr. Martin Sebera Ph.D., místopředsedou byl zvolen Ing. Tomáš Komprs.

ŠR 14_10-2020 zápis.pdf
 

Vyhlášení výsledků voleb do školské rady při Gymnáziu Tišnov, příspěvková organizace


Dne 1. 10. 2020 proběhly na Gymnáziu Tišnov, příspěvková organizace, volby do školské rady za zák. zástupce žáků a zletilé žáky (končí volební období všech 3 členů rady).  Volby probíhaly z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s COVID 19 formou online (výstupy jsou uschovány jako součást dokumentace). Návrh na kandidáta podali 4 zástupci zák. zástupců. Výsledky voleb jsou následující:

                                                  

Jméno a příjmeníPočet hlasů
 1. Mgr. Martin Sebera Ph.D.
 2. Ing. Tomáš Ondráček, Ph.D.
 3. Mgr. Aleš Vítek
 4. Ing. et Ing. Jan Pekař

80

27

20

10

Na základě těchto výsledků byli první 3 kandidáti zvoleni za členy školské rady. 


Dne 29. 10. 2020 proběhly na Gymnáziu Tišnov, příspěvková organizace, volby do školské rady také za pedagogické pracovníky (končí volební období všech 3 členů rady). Volby probíhaly z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s COVID 19 formou online (výstupy jsou uschovány jako součást dokumentace).   Návrh na kandidáta podali právě 3 zástupci pedagogů. Výsledky voleb jsou následující:


Jméno a příjmeníPočet hlasů
 1. Mgr. Alena Mašková
 2. Mgr. Jiří Urbánek
 3. Mgr. Jana Rohlínková

31

28

25

Na základě těchto výsledků byli všichni kandidáti zvoleni členy školské rady. 


V Tišnově dne 2. 10. 2020          

PhDr. Barbora Holubová

ředitelka školy


Kandidáti na členy školské rady Gymnázia Tišnov, příspěvková organizace


A. Kandidáti na členy volené pedagogickými pracovníky školy:

 1. Mgr. Alena Mašková
 2. Mgr. Jana Rohlínková
 3. Mgr. Jiří Urbánek


B. Kandidáti na členy volené zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky školy:

 1. Ing. Tomáš Ondráček, Ph.D.
 2. Ing. et Ing. Jan Pekař
 3. Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
 4. Mgr. Aleš Vítek

Návod pro provedení volby prostřednictvím systému Edookit je uveden v přiloženém dokumentu (sekce „Přílohy“) na konci této stránky.


Vyhlášení voleb do školské rady

Ředitelka školy vyhlásila v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění, a s dalšími předpisy řádné volby do školské rady Gymnázia Tišnov, příspěvková organizace.

Tři členy školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy.

Tři členy školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy.

Termín konání voleb:

1) Členové volení pedagogickými pracovníky školy: úterý 29.9.2020 od 0:00 – do 23:59.

2) Členové volení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky: čtvrtek 1.10.2020 od 0:00 – do 23:59.

Způsob konání voleb:

Volby jsou realizovány elektronicky prostřednictvím systému Edookit. Volby proběhnou tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva. Oprávněnými voliči pro členy volené pedagogickými pracovníky školy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. Oprávněnými voliči pro členy volené zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky jsou všichni zákonní zástupci těch žáků školy, kteří ke dni voleb (1.10.2020) nedosahují věku 18 let. Dále jsou v této skupině oprávněnými voliči všichni žáci školy, kteří nejpozději ke dni voleb dosahují věku 18 let.

Každý volič může na základě svých unikátních přístupových údajů v systému Edookit odevzdat hlas nejvýše tolika kandidátům, kolik členů školské rady je voleno v jeho volebním obvodě (tj. nejvýše třem kandidátům). Pokud volič označí více než tři kandidáty, jeho hlas je považován za neplatný. Odeslaný hlas již nelze vzít zpět ani změnit.

Členy školské rady se stanou kandidáti v pořadí dle počtu odevzdaných hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů se pořadí stanoví losem.


V Tišnově dne 11.9.2020

PhDr. Barbora Holubová

ředitelka školy


Složení Školské rady Gymnázia Tišnov 2020/21

 • Ing. Daria Švecová
  datum volby: 12.7.2021
  mobil: , e-mail: 
 • Ing. Tomáš Komprs 
  datum volby: 12.7.2021
  mobil: 721 835 315, e-mail: tomas.komprs@seznam.cz
 • PhDr. Mgr. Dušan Kalášek
  datum volby: 12.7.2021
  mobil: , e-mail:
 • Mgr. Martin Sebera Ph.D.
  datum volby: 1.10.2020
  mobil: 608 080 590, e-mail: martin.sebera@email.cz
 • Ing. Tomáš Ondráček, Ph.D.
  datum volby: 1.10.2020
 • Mgr. Aleš Vítek
  datum volby: 1.10.2020
  mobil: 000 000 000, e-mail: ales.vitek@gmail.com
 • Mgr. Alena Mašková
  datum volby: 29.9.2020
  mobil: 725 887 088, e-mail: a.maskova@gym-tisnov.cz
 • Mgr. Jiří Urbánek
  datum volby: 29.9.2020
  mobil: 725 886 840, e-mail: urbanek@gym-tisnov.cz
 • Mgr. Jana Rohlínková
  datum volby: 29.9.2020
  mobil: 725 886 878, e-mail: rohlinkova@gym-tisnov.cz 

Přílohy