Významní absolventi

Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.

ředitel centra očkování

Vedoucí Samostatného pracoviště tropické, cestovní medicíny a očkování, Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze, ředitel Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové.

MUDr. Zdeněk Ziegelbauer

sportovní lékař

Pracoval jako lékař u národního hokejového týmu, se kterým získal 5 zlatých medailí - včetně zlaté olympijské medaile z Nagana 1998.

Petr Velička

autorizovaný architekt

Krajinářská architektura, územní plánování, architektura, místopředseda České komory architektů, zastupitel města Velkého Meziříčí

JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

Soudce Krajského soudu v Brně, člen Katedry právní teorie PrF MU v Brně

V letech 2004-2007 působil jako právník Kanceláře veřejného ochránce práv v letech 2007-2015 jako asistent Nejvyššího správního soudu v Brně.

Doc. RNDr. Josip Kleczek, DrSc.

český astronom a sluneční fyzik

V Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově se věnoval především sluneční aktivitě, protuberancím a později i otázkám sluneční energie a energetické bilance Země. Příležitostně přednášel i na Gymnáziu v Tišnově.

Aleš Sigmund

hudební skladatel a kytarista

V hudební branži se uplatňoval v mnoha pozicích – jako skladatel, textař, kapelník, instrumentální sólista na kytaru, aranžer a po roce 1989 i jako vydavatel, hudební nakladatel a producent.

Doc. Ing. Jan Lacina, CSc.

lesní inženýr, krajinný ekolog a geobiocenolog

Od roku 1974 působil v krajinovědném Geografickém ústavu ČSAV v Brně a od roku 1993 v Ústavu geoniky AV ČR.

Mgr. Filip Hrbáček, Ph.D.

Odborný asistent na Geografickém ústavu, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita.

Účastník 4 expedic na ostrov Jamese Rosse v Antarktidě.

12