Významní absolventi

Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.

ředitel centra očkování

Vedoucí Samostatného pracoviště tropické, cestovní medicíny a očkování, Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze, ředitel Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové.

MUDr. Zdeněk Ziegelbauer

sportovní lékař

Pracoval jako lékař u národního hokejového týmu, se kterým získal 5 zlatých medailí - včetně zlaté olympijské medaile z Nagana 1998.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

členka Poslanecké sněmovny

Česká právnička, bývalá ministryně financí ČR a místopředsedkyně vlády.

Doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

děkan FVL VFU Brno na funkční období 2018-2022

Veterinární lékař, od 2007 odborný asistent na Oddělení chirurgie a ortopedie na Klinice chorob psů a koček, od 2010 zástupce přednosty Kliniky chorob psů a koček, od roku 2012 vedoucí ICRC VFU a proděkan pro pedagogiku FVL VFU Brno, od roku 2013 docentem na Klinice chorob psů a koček FVL VFU Brno, děkan FVL VFU Brno na funkční období 2018-2022.

Doc. Ing. František Doušek, CSc.

Emeritní děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Na tišnovském gymnáziu studoval ve složitém období 2. světové války.

Filip Teller

Moderátor, herec věnující se autorskému divadlu a zdravotní klaun

Za svou tvůrčí kariéru hostoval v profesionálních divadlech. Na mezinárodním festivalu divadelních formací v Římě získal cenu GEMINI D‘ORO PRIZE za nejlepší mužský herecký výkon. V roce 2015 založil společně se svým týmem divadelní talk show Tell or Show. Filip Teller se věnuje psaní celovečerních stand up představení a her.

Petr Velička

autorizovaný architekt

Krajinářská architektura, územní plánování, architektura, místopředseda České komory architektů, zastupitel města Velkého Meziříčí

JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

Soudce Krajského soudu v Brně, člen Katedry právní teorie PrF MU v Brně

V letech 2004-2007 působil jako právník Kanceláře veřejného ochránce práv v letech 2007-2015 jako asistent Nejvyššího správního soudu v Brně.

12