SRP

Taneční kurz - informace

Vzhledem k omezením v souvislosti s COVID - 19 rozhodlo SRP o tom, že budou zrušeny do konce kalendářního roku termíny prodloužené, dokončené a společenského večera. Po vyjasnění situace a po realizaci základních tanečních kurzů se rozhodne, zda bude možno některé z vyjmenovaných akcí zorganizovat později (např. na jaře 2021). V této době nemohou běžné taneční kurzy probíhat, ty hodiny tanečních, které odpadly, budou nahrazeny později.

Činnost dohledu v tanečních kurzech

  • Dohlížející přijde s předstihem, bývá odemčeno (nebo je přítomen pracovník sokolovny).
  • Vyzvedne si na vrátnici tašku s dezinfekcí a ubrousky – položí na stolek u vstupu v sále. Po skončení lekce opět vrátí tašku s dezinfekcí na vrátnici. (platí pouze v době zvýšených hygienických opatření)
  • Dohled kontroluje, zda účastníci mají kartičky (průkazky).
  • Dohlíží na odložené věci účastníků kurzu.
  • Průběh lekce organizuje paní vedoucí tanečních kurzů.
  • Dohled sleduje, zda vše probíhá bez incidentů (tedy koná to, co obvykle koná pořadatelská služba) – v sále se nesmí požívat alkohol, kouřit, vyvolávat neklid…. Sleduje se situace v místě konání kurzu, tedy v sále a předsálí (vnitřní prostory sokolovny).
  • Pokud někdo v sále narušuje průběh kurzu, pořadatelská služba jej vykáže.
  • Pokud je situace nezvladatelná, kontaktuje pořadatel policii.

Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Tišnov, z. s. je spolek, jehož členská základna je tvořena zákonnými zástupci žáků Gymnázia Tišnov, příspěvkové organizace. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Tišnov, z. s. podporuje činnost školy, jejímž úkolem je vzdělávat a vychovávat svěřené žáky. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Tišnov, z. s. zabezpečuje pomoc škole při finančním i organizačním zajišťování vybraných výukových, kulturních, sportovních a společenských akcí a úzce spolupracuje s vedením školy.

IČO: 024 51 123

Předseda: Dana Kytnerová (tel.: 737 750 117)

Místopředseda: Ing. Daniela Šumberová   

Pokladník: Věra Valentová

Máte dotaz? Napište nám

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím kontaktní údaj
Napište nám nějakou zprávu ;-)