SRPG Tišnov, z. s.

Plenární schůze SRP Gymnázia Tišnov, z. s. 

Dobrý den, plenární schůze SRPG Tišnov, z.s. se uskuteční v úterý 15. 11. 2022 od 16:00 prezenčně v budově NG Riegrova. 2. poschodí,  třída prima.

Prosíme zákonné zástupce – členy SRP GT, z. s., aby se plenární schůze zúčastnili – účast je nutná.


Plenární schůze SRPG Tišnov, z.s. se uskuteční v úterý 23. 11. 2021 od 16,30 online (všem členům bude zaslán odkaz k připojení). Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s COVID bude mít schůze podobu online (možnost online průběhu byla projednána a potvrzena právním oddělením DAS)

PROSÍME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE (ČLENY SRPG TIŠNOV, Z. S.) ABY SE FORMOU ONLINE HLASOVÁNÍ VYJÁDŘILI v termínu 22. 11. 2021 (00:00 hod.) – 23. 11. 2021 (23:59)K DOKUMENTŮM, KTERÉ JSOU ZVEŘEJNĚNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY (https://www.gym-tisnov.cz/srp). 

Dokumenty jsou zveřejněny v dolní části – Přílohy. Technické pokyny k hlasování budou zaslány pomocí edookit.

Je možné se vyjádřit písemně: je možné např. využít papírový formulář (na webu školy). Písemné vyjádření je třeba osobně odevzdat v úředních hodinách v kanceláři školy do 23. 11. 2021. Vyjádření lze také zaslat poštou do 23. 11. 2021. Připomínky, doplnění a náměty lze sdělit do 20. 11. 2021 e-mailem (holubova@gym-tisnov.cz) nebo telefonicky (725886589).


Taneční 2021-22

Činnost dohledu v tanečních kurzech

  • Dohlížející přijde s předstihem, bývá odemčeno (nebo je přítomen pracovník sokolovny).
  • Vyzvedne si na vrátnici tašku s dezinfekcí a ubrousky – položí na stolek u vstupu v sále. Po skončení lekce opět vrátí tašku s dezinfekcí na vrátnici. (platí pouze v době zvýšených hygienických opatření)
  • Dohled kontroluje, zda účastníci mají kartičky (průkazky).
  • Dohlíží na odložené věci účastníků kurzu.
  • Průběh lekce organizuje paní vedoucí tanečních kurzů.
  • Dohled sleduje, zda vše probíhá bez incidentů (tedy koná to, co obvykle koná pořadatelská služba) – v sále se nesmí požívat alkohol, kouřit, vyvolávat neklid…. Sleduje se situace v místě konání kurzu, tedy v sále a předsálí (vnitřní prostory sokolovny).
  • Pokud někdo v sále narušuje průběh kurzu, pořadatelská služba jej vykáže.
  • Pokud je situace nezvladatelná, kontaktuje pořadatel policii.

26.1.2021

26.1.2021 proběhlo online jednání nově zvoleného výboru  SRP Gymnázia Tišnov, z.s. . Během jednání se uskutečnily volby vedení SRP Gymnázia Tišnov, z.s. Předsedou spolku zůstává D. Kytnerová, místopředsedou byla opět zvolena Ing. Šumberová a funkci pokladníka bude nově zastávat J. Veselý.


17.12.2020

14.-15.12.2020 proběhlo hlasování o důležitých dokumentech SRPG Tišnov z.s.. Děkujeme všem 92 členům spolku, kteří se zapojili do hlasování. Všechny předložené dokumenty byly schváleny naprostou převahou hlasů, podklady k hlasování a k vyhodnocení výsledků hlasování  jsou uloženy u předsedkyně SRPG Tišnov, z. s. a  u ředitelky školy.


1.12.2020

PROSÍME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE (ČLENY SRPG TIŠNOV, Z. S.) ABY SE FORMOU ONLINE HLASOVÁNÍ VYJÁDŘILI 14. - 15. 12. 2020 K DOKUMENTŮM, KTERÉ JSOU ZVEŘEJNĚNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY (https://www.gym-tisnov.cz/srp). Dokumenty jsou zveřejněny v dolní části – Přílohy. Technické pokyny k hlasování budou zaslány pomocí edookit.

Je možné se vyjádřit písemně: je možné např. využít papírový formulář (na webu školy). Písemné vyjádření je třeba osobně odevzdat v úředních hodinách v kanceláři školy do 15. 12. 2020. Vyjádření lze také zaslat poštou do 15. 12. 2020. Připomínky, doplnění a náměty lze sdělit do 11. 12. 2020 e-mailem (holubova@gym-tisnov.cz) nebo telefonicky (725886589).

Jak bylo v souladu se stanovami SRPG Tišnov s předstihem oznámeno, probíhá v termínu 14. 12. 2020 (00:00 hod.) – 15. 12. 2020 (23:59) online plenární hlasování o důležitých dokumentech, nezbytných pro činnost spolku. Aktivity SRP G Tišnov, z. s. jsou pro  fungování školy velmi důležité, spolek pomáhá zajišťovat organizačně i finančně vybranou činnost studentů. Do konce kalendářního roku 2020 je třeba se  vyjádřit ke zveřejněným dokumentům, přičemž nelze z hygienicko - bezpečnostních důvodů (COVID – 19)  realizovat plenární zasedání prezenčním způsobem. Bylo rozhodnuto, že bude využito možnosti konat jednání online formou (v současné době toto umožňuje zák. 191/2020 Sb. (§19) ze dne 24. 4. 2020).


Plenární schůze SRP Gymnázia Tišnov, z. s. 

se uskuteční v pondělí 14. 12. 2020. Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s COVID bude upřesněno, jaký průběh bude schůze mít. Vzhledem k platnosti zák. 191/2020 Sb. (§19) ze dne 24. 4. 2020 je možné, že jednání proběhne online formou. Informace o organizaci průběhu jednání budou s předstihem sděleny.Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Tišnov, z. s. je spolek, jehož členská základna je tvořena zákonnými zástupci žáků Gymnázia Tišnov, příspěvkové organizace. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Tišnov, z. s. podporuje činnost školy, jejímž úkolem je vzdělávat a vychovávat svěřené žáky. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Tišnov, z. s. zabezpečuje pomoc škole při finančním i organizačním zajišťování vybraných výukových, kulturních, sportovních a společenských akcí a úzce spolupracuje s vedením školy.

IČO: 024 51 123

Předseda: Dana Kytnerová (tel.: 737 750 117)

Místopředseda: Ing. Daniela Šumberová   

Pokladník: Jana Přidálková

Přílohy

Máte dotaz? Napište nám

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím kontaktní údaj
Napište nám nějakou zprávu ;-)