Práce s nadanými žáky

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM)

JCMM je zaměřeno na podporu nadaných studentů a lidských zdrojů pro vědu s působností v Jihomoravském kraji. Jedná se o specializované zájmové sdružení, jehož členy jsou Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární univerzita Brno a Vysoké učení technické v Brně. Pořádá např.
T-exkurze, Středoškolskou odbornou činnost (SOČ), nabízí Program pro podporu nadaných studentů SŠ.


Logická olympiáda 

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.
Centrum pro talentovanou mládež

CTM (Centrum pro talentovanou mládež) vzniklo v roce 2010 na míru studentům, kteří preferují individuální a flexibilní přístup ke vzdělávání. V rámci se respektuje jejich vlastní učební tempo a chuť se vzdělávat v oboru, který je baví. Je podporováno používání angličtiny v propojení se studovanými obory.

Pro studenty, kteří chtějí studovat v zahraničí, je CTM výbornou přípravou a umožňuje jim získat např. výhodu v přijímacím řízení i studiu. 


Jaderná maturita

Energetické maturity (zaměřené na klasickou či jadernou energetiku, nebo distribuci vyrobené elektrické energie) probíhají každoročně. Energetická i jaderná maturita mají formu třídenních stáží - seminářů s odborníky a praktickými ukázkami pro vybrané žáky z partnerských škol Skupiny ČEZ.  Součástí maturity je i závěrečný test, u něhož rozhoduje nejen rychlost, ale především správné odpovědi, a certifikát. Ten, kdo získá nejvíce bodů v nejkratším čase, se pak stane králem všech maturantů.Spolupráce s ČEZ

V hodinách fyziky mohou žáci využívat vzdělávací programy s rozšiřujícím a s praxí propojeným učivem. Portál nabízí celou řadu výukových materiálů.Jihomoravské inovační centrum (JIC)

Podporuje studenty s podnikavými nápady a pomáhá jim se startupy. Pořádá podnikatelské soutěže a semináře i webináře pro studenty SŠ. Nabízí inspirativní prostředí pro rozvoj potenciálu studentů.
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je mezinárodní program pod záštitou britské královské rodiny, který motivuje k osobnímu rozvoji všechny mladé lidi ve věku od 14 do 24 let. Cílem programu je povzbudit mladé lidi ve všestranném osobním rozvoji. Účastníci programu si stanovují cíle ve čtyřech základních oblastech, jimiž jsou rozvoj dovedností, sportovní aktivita, dobrovolnictví a dobrodružná expedice, a s pomocí dospělého mentora usilují o jejich splnění.

Program má tři úrovně – bronzovou, stříbrnou a zlatou. Za splnění cílů získávají absolventi při závěrečné slavnostní ceremonii Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu - pamětní odznak a mezinárodně uznávaný certifikát – bronzový (6 měsíců plnění), stříbrný (12 měsíců plnění) či zlatý (18 měsíců plnění).


Středoškolská odborná činnost (SOČ)

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je prestižní soutěží s mnohaletou tradicí. SOČ není jen vědomostní soutěží. V SOČ lze soutěžit v 18 oborech. Studenti prokazují schopnost samostatné práce a ve všech kolech obhajují práci před odbornou porotou. Rozvíjí tedy i své prezentační dovednosti a schopnost reagovat na dotazy porotců. 
Jazyková škola P.A.R.K.

V rámci volitelného předmětu Anglická konverzace – příprava na FCE nabízíme žákům  přípravu na mezinárodní zkoušky C1 Adavanced (dříve Cambridge: Advanced nebo CAE) a B2 First Exam (dříve Cambridge: First nebo FCE).

Zkoušky (a také zkoušky nanečisto, tzv. mock tests) organizuje Jazyková škola P.A.R.K. Brno, která je od roku 2011 autorizovaným centrem pro pořádání zkoušek Cambridge English.
Erasmus+

Naše škola získala akreditaci Erasmus+ pro aktivitu KA120, která nám umožňuje v rámci akreditačního období organizovat projekty mobilit zaměřené jak na zaměstnance škol, tak i na žáky. Tyto výjezdy zahrnují výukové pobyty pro učitele umožňující učitelům vyzkoušet si výuku na partnerské škole v zahraničí, job shadowing či účast na kurzech a školení v zahraničí. Školy si také mohou pozvat zahraniční kolegy nebo odborníky na pomoc s novými metodami nebo výukou či hostit studenty učitelství, kteří chtějí absolvovat odbornou stáž.  U žáků se jedná o skupinové nebo individuální výjezdy, během kterých studují žáci na hostitelské škole v zahraničí. Jejich cílem je posílit osobní a profesní rozvoj mladých lidí a podpořit inkluzi, rozmanitost, mezikulturní dialog a rovné příležitosti v Evropě.  


Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity

V záři 2023 obdrželo gymnázium Tišnov cenu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity za dlouhodobou a významnou spolupráci s fakultou v oblastech přírodních věd a matematiky.