Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

The Duke of Edinburgh's Award


Program DofE se od ledna spustil i na naší škole! O co se jedná?

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je prestižní vzdělávací program pro všechny ve věku 14 až 24 let. Motivuje v osobním rozvoji, smysluplném trávení volného času a přináší klíčové dovednosti pro budoucí studium i kariéru. Program funguje ve více než 230 školách a organizacích po celé České republice. Věnuje se mu více než 5000 účastníků.

Tento tradiční program neformálního vzdělávání založila britská královská rodina a stále ho aktivně podporuje. Její členové pravidelně navštěvují slavnostní předávání Cen v ČR.

Proč je dobré se zapojit?

Mladí lidé si určují sami, čemu se chtějí v oblastech DofE věnovat a stanovují si cíle, kterých chtějí dosáhnout. Kromě nezapomenutelných zážitků, získají absolventi také mezinárodní certifikát. Ten jim pomůže při přijímacím řízení na vysoké školy u nás i v zahraničí. Bude také zajímat budoucí zaměstnavatele, jako důkaz získaných dovedností (komunikace, práce v týmu, adaptabilita).

Program účastníkům dále přináší:

  • zlepšení emoční pohody
  • samostatnost a kreativitu
  • zlepšení fyzické kondice
  • zapojení se do dobrovolnictví a komunitního života
  • zvýšení zájmu o životní prostředí
  • zlepšení zaměstnatelnosti a finančního ohodnocení.

Na naší škole se momentálně účastí už asi čtyřicet studentů základní tzv. bronzové úrovně. Vede je pět nadšených koučů z řad našich pedagogů.


Expediční výcvik

20. dubna 2023 odpoledne se v prostorách školy i v jejím okolí odehrál expediční výcvik. 32 letošních nových dofáků se naučilo sbalit efektivně batoh, uvařit si jednoduché jídlo na plynovém vařiči, základy první pomoci a spoustu dalších praktických dovedností.prilohy_79992.zip