Školní jídelna

Školní jídelna gymnázia
Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov

tel: 725 886 752, 549 413 375 
číslo účtu: 1203200277/0100
Komerční banka Tišnov

E-mail: jidelna@gym-tisnov.cz

JÍDELNÍ LÍSTEK

  • Aktuální jídelní lístek -
  • Jídelní lístek na příští týden -


Změna jídelního lístku vyhrazena.

Cena jednoho oběda je pro strávníky ve věku 11-14 let 27,- Kč, strávníci ve věku 15 let a více platí 28,- Kč.
Zařazení studenta pro daný školní rok do věkové kategorie pro účely školního stravování se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb.,  O školním stravování, v novelizovaném znění, Příloha 2.

Provozní doba vedoucí školní jídelny 

 Pondělí
 Úterý
 Středa
 Čtvrtek
 Pátek 
Kancelář školní jídelny - hlavní budova, suterén, tel. 725 886 752, 549 413 375 


Elektronický objednávkový systém

          WEB: http://strav.nasejidelna.cz/0200

Stručný návod k použití:

  • Doba přihlášení a odhlášení stravy - do 14:00 hodin na následující den
  • Přihlášení se uskutečňuje pomocí jména a hesla (bez diakritiky)

Po přihlášení do systému iCanteen se Vám zobrazí:            

  • jídelníček a kalendář, kde jsou znázorněny dny s objednávkami;
  • v pravé části okna měsíční přehled, který pomocí barvy zvýrazňuje dny, na které je vytvořen jídelníček;
  • dny, na které má strávník jídlo objednáno, jsou v kalendáři vyznačeny modrou barvou
  • jiný požadovaný den se zvolí přímo stiskem na den v kalendáři, zobrazí se seznam jídel, které si strávník může objednat;
  • pokud má strávník dostatečné nebo volné konto strávníka a pokud u jídla nevypršel limit objednávky a není vyčerpán počet jídel k objednání, může si jídlo objednat, popřípadě zrušit klepnutím myši;
  • k ukončení objednávání slouží ikona Odhlásit.

Přílohy