Dokumenty školy

Informace k průběhu MDS 16.11.2020 (online oslavy)

MDS se účastní studenti VG (NG má běžnou online a ofline výuku dle rozvrhu)

Hlavní organizátor: Studentský parlament (spolupracuje s vedením školy)

Termín: 16.11.2020, doba 8,00- 12,05 (0 hodina a odpolední vyučování dle běžného rozvrhu, maturitní ročníky – mají i 6. hodinu. Pokud se připojí později účastníci soutěží, budou omluveni.)

Základní stručný program 16.11. 2020:

  • proběhne turnaj zástupců tříd VG ve vědomostních soutěžích,
  • všichni žáci VG shlédnou vybraný film v rámci projektu Jeden svět na školách „Případ Dr. Horáková“  (v hodinách D následně proběhne debata, reflexe)
  • studenti  mají možnost zapojit se do ankety „Za co byste zvonili dnes“

Doplňující program: turnaj v PC hrách proběhne pro zájemce o víkendu dle pokynů Studentského parlamentu o víkendu 14.-15.11.2020


Zahájení školního roku 2020 - 2021  (od 1.9.2020)

je provázeno povinností školy řídit se doporučeními MŠMT, která jsou obsažena v dokumentu „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“ (k dohledání na https://www.msmt.cz). Tento dokument může být upravován dle aktuální situace. Škola věnuje zvýšenou pozornost dodržování hygienických a bezpečnostních zásad (dezinfekce prostor, organizace výuky dle doporučených pravidel, redukce aktivit, které představují zvýšené riziko šíření onemocnění atd.). 

ŠŘ byl doplněn o změny v oblasti distanční výuky a zavádí povinnost žáků dodržovat pokyny v souvislosti s prevencí šíření COVID – 19.
Výroční zprávy

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro osmileté (ŠVP G8) a čtyřleté (ŠVP G4) všeobecné studium je v tištěné formě k nahlédnutí na hlavní budově školy Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace, Na Hrádku 20 před kanceláří školy a v kanceláři školy každý pracovní den od 7.00 do 15.00 hodin.

Vzdělávání jednotlivých ročníků podle ŠVP k nahlédnutí zde.

Konzultační schůzky pro zákonné zástupce

Ve školním roce 2019-20 mají zákonní zástupci možnost využít konzultační hodiny a to v termínech, které jsou předem stanoveny. V případě, že zákonný zástupce chce jednat s některým učitelem školy, je třeba, aby si s ním předem telefonicky nebo e-mailem (kontakty jsou na stránce Kontakt - Zaměstnanci) sjednal v určeném termínu v době 13,45-15,00 schůzku. 

Termíny konzultací 2019-20: 1.10., 5.11., 3.12. , 14.1., 11.2., 10.3., 7.4., 26.5.

Kromě těchto konzultačních schůzek zůstávají zachovány pravidelné třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci informováni o vzdělávacích a výchovných záležitostech. Termíny třídních schůzek budou vždy zveřejněny na stránce Škola - Kalendáři akcí.

Odkazy na stránky školství v ČR