Dokumenty školy


Výroční zprávy

Vnitřní oznamovací systém

Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace v souladu se směrnicí evropského parlamentu a rady EU 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen jako „Směrnice 2019/1937“) a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen jako „zákon o ochraně oznamovatelů“), zavádí vnitřní oznamovací systém (dále jen VOS).

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro osmileté (ŠVP G8) a čtyřleté (ŠVP G4) všeobecné studium je v tištěné formě k nahlédnutí na hlavní budově školy Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace, Na Hrádku 20 před kanceláří školy a v kanceláři školy každý pracovní den od 7.00 do 15.00 hodin.

Vzdělávání jednotlivých ročníků podle ŠVP k nahlédnutí zde.

Konzultační schůzky pro zákonné zástupce

Ve školním roce 2023-24 mají zákonní zástupci možnost využít konzultační hodiny a to v termínech, které jsou předem stanoveny. V případě, že zákonný zástupce chce jednat s některým učitelem školy, je třeba, aby si s ním předem telefonicky nebo e-mailem (kontakty jsou na stránce Kontakt - Zaměstnanci) sjednal v určeném termínu v době 13:45-15:00 schůzku. 

Termíny konzultací 2023-24: 10.10., 28.11., 9.1. , 14.2., 27.3., 14.5.

Kromě těchto konzultačních schůzek zůstávají zachovány pravidelné třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci informováni o vzdělávacích a výchovných záležitostech. Termíny třídních schůzek budou vždy zveřejněny na stránce Škola - Kalendáři akcí.

Odkazy na stránky školství v ČR


Další dokumenty školy