Dokumenty školy

Informace pro rodiče - Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví – uzavření škol od 11. 3. 2020 

(aktualizováno 1. 6. 2020)

Upozorňujeme studenty i zákonné zástupce, že ředitelka školy vyhlašuje na pondělí 29.6. a na úterý 30.6.2020 z provozních důvodů ředitelské volno. Vysvědčení za školní rok 2019-2020 budou žákům rozdána v pátek 26.6.2020 během třídních hodin, o jejichž organizaci budou žáci informováni.


REŽIM ŠKOLY OD 8. 6. 2020

V souladu se zveřejněným návrhem harmonogramu uvolňování škol a školských zařízení a v souladu s obsahem vyjádření ministra školství, mládeže a tělovýchovy z 27. 5. 2020 budou mít studenti nematuritních ročníků od 8. 6.  2020 možnost být přítomni ve škole a to za dodržení bezpečnostních pravidel  ve skupinkách max. 15 žáků dle rozpisů za účelem: individuální nebo skupinové konzultace, dále v souvislosti s ukončováním hodnocení za 2019-2020, z důvodu třídnických hodin, případných socializačních aktivit, z důvodu vyzvednutí si osobních věcí, odevzdávání a předáváni učebnic a z důvodu předání vysvědčení za 2. pololetí 2019-2020. Prezenční účast je dobrovolná, absence se nezapočítávají. Hlavní vzdělávací aktivitou zůstává do konce školního roku 2019-2020 vzdělávání na dálku.


Skupiny žáků budou respektovat rozpis, který bude zveřejněn na webových stránkách školy, který bude všem žákům i zákonným zástupcům zaslán prostřednictvím zprávy v Edookit  (ne formou rozvrhu v Edookit). Tento rozpis bude žákům také zaslán e-mailem. Účast žáků zůstává dobrovolná.

Školní aktivity VG i NG nebudou plánovány pro všechny třídy na každý den, budou probíhat na hlavní budově školy (místnosti budou uvedeny v rozpisu, který bude zaslán). Přístup do školy v době výuky dle rozpisu: studenti vstupují přímo do hlavní budovy a to ZADNÍM vchodem (vedle ŠJ - ne šatnou). 


V souvislosti s epidemiologickou situací je třeba, aby byla dodržována pravidla, jež jsou popsána v dokumentu: 

„Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří do konce školního roku 2019-2020“

 

Je nezbytné, aby se studenti dále řídili těmito pravidly:

  • Zvažte, zda nespadáte do rizikové skupiny. Do školy mají přístup žáci bez zdravotních problémů.
  • Pokud přijdete do školy, je třeba odevzdat příslušnému učiteli vyplněné a podepsané Čestné prohlášení. Toto prohlášení musí být v případě nezletilých žáků podepsáno zákonným zástupcem.
  • Je nezbytné řídit se pokyny zaměstnanců školy.
  • ŠJ zveřejní včas pokyny pro zájemce o stravování.
  • Školní prostory budou každý den dezinfikovány.
Výroční zprávy

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro osmileté (ŠVP G8) a čtyřleté (ŠVP G4) všeobecné studium je v tištěné formě k nahlédnutí na hlavní budově školy Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace, Na Hrádku 20 před kanceláří školy a v kanceláři školy každý pracovní den od 7.00 do 15.00 hodin.

Vzdělávání jednotlivých ročníků podle ŠVP k nahlédnutí zde.

Konzultační schůzky pro zákonné zástupce

Ve školním roce 2019-20 mají zákonní zástupci možnost využít konzultační hodiny a to v termínech, které jsou předem stanoveny. V případě, že zákonný zástupce chce jednat s některým učitelem školy, je třeba, aby si s ním předem telefonicky nebo e-mailem (kontakty jsou na stránce Kontakt - Zaměstnanci) sjednal v určeném termínu v době 13,45-15,00 schůzku. 

Termíny konzultací 2019-20: 1.10., 5.11., 3.12. , 14.1., 11.2., 10.3., 7.4., 26.5.

Kromě těchto konzultačních schůzek zůstávají zachovány pravidelné třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci informováni o vzdělávacích a výchovných záležitostech. Termíny třídních schůzek budou vždy zveřejněny na stránce Škola - Kalendáři akcí.

Odkazy na stránky školství v ČR