Organizace školního roku 2023/2024

Školní rok začíná 4.9.2023 v 7:50 (v kmenových učebnách).

Výuka dle rozvrhu začíná v úterý 5.9.2023.

Adaptační pobyty: 

  • 4. - 5.9.2023     Prima
  • 5. - 6.9.2023     1.A
  • 6. - 7.9.2023     1.B
  • 7. - 8.9.2023     Kvinta

Třídní schůzky ve školním roce 2023/2024 jsou plánovány na tyto termíny:

  • třídní schůzky 1.A, 1.B a prima v úterý 26.9.
  • všechny třídy v úterý 14.11. (proběhne i plenární schůze SRP)
  • všechny třídy v úterý 23.4. 

15.9.2023

Zahájení tanečních – 2. ročník, sexta

28.9.2023

Den české státnosti (státní svátek)

26. – 27.10.2023

Podzimní prázdniny

28.10.2023

Den vzniku Československa (státní svátek)

16.11.2023

Oslavy dne studentstva

17.11.2023

Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek)

1.12.2023

Taneční - dokončená

23.12.2023 – 2.1.2024

Vánoční prázdniny


Vyučování po Vánočních prázdninách začne ve středu 3. 1. 2024.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. 1. 2024.

2.2.2024

Pololetní prázdniny

5. – 11.2.2024

Jarní prázdniny

13.2.2024

Den otevřených dveří

16.2.2024

Stužkovací ples

28.3.2024

Velikonoční prázdniny

29.3.2024

Velký pátek (státní svátek)

1.4.2024

Velikonoční pondělí (státní svátek)

25.4.2024

Poslední zvonění (maturitní ročníky)

1.5.2024

Svátek práce (státní svátek)

8.5.2024

Den vítězství (státní svátek)

29. 6. - 1. 9. 2024

Hlavní prázdniny

            

Vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 28. 6. 2024.

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.


Hovorové hodiny pro zákonné zástupce budou probíhat v těchto termínech:

  • 10.10. a 28.11. 2023
  • 9.1., 14.2., 27.3. a 14.5. 2024

Pokud máte zájem o hovorové hodiny, kontaktujte prosím učitele předem emailem nebo telefonicky a domluvte si schůzku na přesný čas.