Oslavy 100. výročí založení školy

Poděkování 

V rámci oslav 100. výročí založení školy byla dlouhodobě připravována celá řada akcí, z nichž se pouze část mohla uskutečnit. V prosinci 2019 se podařilo realizovat divadelní přehlídku žáků NG, v lednu 2020 se uskutečnil Vánoční koncert v kostele sv. Václava v Tišnově, dále v průběhu roku 2020 vznikl film o historii školy, byl vytvořen  almanach, v ulicích Tišnova byly instalovány bannery s fotografiemi přibližujícími vývoj školy a proběhla výstava studentských fotografií v Galerii Na Schodech.


Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace děkuje všem, kteří pomohli finančně zajistit realizaci uskutečněných akcí. 

Děkujeme i dalším příznivcům gymnázia za jejich podporu.


Zvláštní poděkování patří těm, díky jejichž přispění mohl vzniknout almanach. Na finančním zajištění tisku se podílel zřizovatel školy JMK a firma TISK CENTRUM Tišnov. Velkou zásluhu však mají všichni, kteří obohatili obsah almanachu po stránce textové i obrazové (autoři zdravic, současní studenti i pedagogové, pamětníci z řad absolventů školy, kteří se podělili o své vzpomínky). Almanach zdobí ukázky studentských prací, amatérské fotografie dokumentující život školy i autorské fotografie  interiéru a exteriéru současné podoby školy pořízené Janem GruberemUpozornění:

Vážení absolventi a příznivci Gymnázia Tišnov,

Je mou povinností informovat vás o tom, že po dlouhém a pečlivém vyhodnocování situace v souvislosti s nebezpečím šíření COVID – 19 došli organizátoři oslav 100letého výročí založení gymnázia k rozhodnutí přistoupit ke zrušení hlavních bodů oslav.

V rámci oslav 100letého výročí založení školy byla dlouhodobě připravována celá řada akcí, z nichž se pouze část mohla uskutečnit. Hlavní program oslav měl proběhnout v době, kterou zasáhlo vyhlášení a průběh mimořádných opatření v souvislosti s prevencí šíření onemocnění COVID-19. Následně byl stanoven náhradní termín oslav na říjen 2020. Vývoj situace však ukazuje, že není možné zorganizovat setkání s větším počtem účastníků v prostorách školy ani v dalších větších prostorách tak, aby bylo možno zachovat alespoň částečně tradiční ráz akce a aby byla současně dodržena nastavená bezpečnostní pravidla. V žádném případě nechceme vystavit své hosty možným rizikům.  V tomto okamžiku nejsme schopni stanovit další náhradní termín oslav. Slavnostní setkání bude zorganizováno při jiné příležitosti a to v klidné bezpečné atmosféře.

Podrobnější informace včetně sdělení o způsobu finančního vypořádání a předání almanachu, který byl při příležitosti připravovaných oslav vytvořen, budou sděleny zástupcům jednotlivých tříd a text této informace v plném znění bude zveřejněn na webových stránkách školy.

S úctou

PhDr. Barbora Holubová, ředitelka

Máte dotaz? Zeptejte se nás

Zadejte prosím Vaše jméno
Zadejte prosím kontaktní údaj
Napište nám nějakou zprávu ;-)