Formuláře ke stažení

Výukové materiály sdílíme na školním OneDrive.

Součástí ŠVP školy jsou 2 vyučovací hodiny TV za týden doplněné týdenním lyžařským kurzem v sekundě a kvintě (I. roč.) a pětidenním vodáckým kurzem v septimě (III. roč.). Z výuky TV mohou být na základě žádosti doložené zprávou lékaře uvolněni studenti se závažnými zdravotními problémy. Účast na výuce vyžaduje z bezpečnostních a hygienických důvodů vhodný cvičební úbor a úpravu zevnějšku (s ohledem na délku vlasů, nehtů, na nošení náušnic, přívěšků, pearsingu apod.) dle pokynů vyučujících. 


Ve spolupráci se střediskem volného času - INSPIRO mají studenti možnost rozšířit svoje zájmové aktivity v rámci návštěvy sportovních kroužků. Více zde.

Přílohy