O škole

Celý oficiální název školy

Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace

IČO: 49459881
Typ hospodaření: příspěvková organizace
IZO ředitelství školy: 600 014 070
IZO školy: 102 191 565
Součástí školy je školní jídelna - IZO: 108 010 244

Zřizovatel školy

Od 1.7.2001 je zřizovatelem gymnázia a jeho součástí Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 70888337.

Druhy studia

  • 79-41-K/81 Gymnázium (osmiletý obor)
  • 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřletý obor)

Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace, je všeobecně vzdělávací škola zařazená do sítě škol s účinností od 1.9.1996 rozhodnutím MŠMT České republiky č.j 11 789/96-61-07 ze dne 28.6.1996 ve smyslu dalších změn (poslední změna - č.j. 35472/2005-21 ze dne 19.5.2006 s účinností od 1.6.2003 – Rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku).   

Hlavní účel: všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovaná škola, která připravuje i pro výkon některých činností ve správě, kultuře a v dalších oblastech. Činnost je upravena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy k němu, zejména vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění, (dle Zřizovací listiny školy).  

Kapacita školy dle Rozhodnutí o zařazení do sítě

Počet žáků: 500
Počet žáků k 1.9.2023: 493
Počet tříd: 16