Studentský parlament

Děkujeme Jihomoravskému kraji za podporu činnosti Studentského parlamentu v roce 2023. 

Turnaj v počítačových hrách
Gymnázia Tišnov

19.11 - 27.11.2023

GT Tournament je turnaj v počítačových hrách, který je už čtvrtý rok pořádaný studentským parlamentem Gymnázia v Tišnově. V minulých letech se mohli turnaje účastnit výhradně studenti Gymnázia v Tišnově, nyní je otevřeným středním školám z celé České republiky. 

https://gttournament.cz/Zasedání parlamentu NG

24. února proběhlo první zasedání Parlamentu NG v tomto kalendářním roce. Bylo naplánováno několik akcí:

1. 4. března se zúčastní čtyři zástupci Parlamentu NG (PNG) setkání školních parlamentů v Lomnici.

2. Byla naplánována mezitřídní soutěž ve velikonoční výzdobě tříd. Její vyhodnocení a vyhlášení výsledků by mělo proběhnout ve dnech 11.-12. března.

3. Bylo rozhodnuto že nižší gymnázium se zúčastní akce Ukliďme Česko. Termín byl stanoven na 27. dubna od 14 do 17 hodin. Vítáme všechny ochotné pomocníky!

4. Vymysleli jsme jednu z metod, jak finančně podporovat chod parlamentu. Bude to formou školní loterie, kde budou k dispozici drobné zajímavé ceny.

5. Naplánovali jsme i akce na příští školní rok - diskotéku na konec října a kostýmový den.

6. Na jaře proběhne teambuilding PNG, kdy budeme usilovat o stmelení kolektivu.

Snad se podaří všechny akce uskutečnit.