Projekty školy

Koncepce Finančně gramotná škola (FGŠ) je realizována v rámci projektu Finanční gramotnost do škol...

V průběhu roku 2009 se naše škola stala spolu s dalšími vybranými 27 středními školami zřizovanými...

Naše škola se zapojila do projektu "Prohloubení a zkvalitnění aplikace modelu CAF na KrÚ JMK a...

12