Projekty školy

Naše škola byla úspěšná v získání grantu v projektu Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 1...

Koncepce Finančně gramotná škola (FGŠ) je realizována v rámci projektu Finanční gramotnost do škol...

V průběhu roku 2009 se naše škola stala spolu s dalšími vybranými 27 středními školami zřizovanými...

123