Historie školy

Historie školy v datech

 • 24. 6. 1920 – založení školy jako městského reformního reálného gymnázia,
 • 1925 – dokončení výstavby nové budovy školy v ulici Na Hrádku 20,
 • 1927 – převzetí školy státem, změna na státní reformní reálné gymnázium,
 • 1928 – maturitní zkoušky složili první absolventi,
 • 1937 – dokončení přístavby školy,
 • 1939–1945 – omezení výuky v době okupace, perzekuce studentů i profesorů,
 • 11. 6. 145 – obnovení výuky po osvobození
 • 1948 – zredukování osmiletého gymnázia na čtyřleté a jeho zařazení jako 3. stupně všeobecného vzdělávání, 
 • 1953 – úplné zrušení gymnázia a jeho spojení s bývalou dívčí školou na Gottwaldově (dnes Riegrově) ulici do jedenáctileté střední školy,
 • 1961 – osamostatnění školy a vznik tříleté střední všeobecně vzdělávací školy (SVVŠ),
 • 1968 – obnovení čtyřletého gymnázia,
 • 1977 – rozšíření areálu školy převedením budovy zrušeného SZTŠ (dnes II. budova),
 • 1990 – otevření sedmiletého studia vedle stávajícího čtyřletého,
 • 1995 – obnovení osmiletého studia (od roku 1999 se otvírá 1 třída 8letého a 2 třídy 4letého studia), vybudování vlastní jídelny,
 • 1977 – otevření spojovacího můstku mezi hlavní a II. budovou školy,
 • 2000 – rekonstrukce školního hřiště a šaten,
 • 2007 – zahájení výuky podle vlastního ŠVP,
 • 2011 – konání prvních státních maturitních zkoušek,
 • 2015 – oslavy 95. výročí založení školy.

Ředitelé v historii gymnázia  

 • Dr. Tomáš Šílený, 1920-1924
 • Emanuel Jireček, 1924-1928
 • František Hladík, 1928-1933
 • Alois Macků, 1933-1934
 • Rudolf Bříza, 1934-1941; 1945-1948
 • Hubert Stavěl, 1941-1945
 • Dr. Václav Komárek, 1948-1953; 1957-1963
 • Antonín Stejskal, 1953-1957
 • Bohumil Kabeš, 1963-1971
 • Zdenka Dobřická, 1971-1983
 • Dr. Milan Novotný, 1983-1992
 • Mgr. Karel Švábenský, 1992-2018
 • PhDr. Barbora Holubová, 2018-dnes

Přílohy