Nově přijatí žáci

Schůzka s rodiči nově přijatých žáků proběhne v úterý 18.6.2024 od 16:30

Schůzka proběhne v přízemí hlavní budovy (Na Hrádku 20). Přijďte prosím dřív, mezi 16:00-16:15, kvůli administrativě.

Program:

 • organizace začátku školního roku
 • adaptační pobyty
 • stravování ve školní jídelně
 • ŠVP
 • školní řád
 • a další.


Začátek školního roku: 2. září 2024 v 7:50 

 • Žáci 1.A a 1.B počkají na hřišti, kde je vyzvednou třídní učitelé.
 • Žáci primy mají 2.9. začátek adaptačního pobytu, sraz před budovou nádraží v Tišnově v 8:00. První den ve škole bude 4.9. – žáci počkají před budovou Riegrova na příchod třídního učitele v 7:50. 


Adaptační pobyty

Termíny adaptačních pobytů v září 2024:

TřídaTermínCena
prima2. - 3.9.20241.160,- Kč
1.A3. - 4.9.20241.290,- Kč
1.B4. - 5.9.20241.290,- Kč

Sraz před budovou nádraží v Tišnově v 8:00. Návrat kolem 16:30 na nádraží Tišnov. 

 • Poplatek je potřeba uhradit na účet školy 1203030247/0100 (Komerční banka), nejpozději do 30.6.2024. Pokud nemáte variabilní symbol, kontaktujte sekretariát školy (musilova@gym-tisnov.cz).
 • Jízdenky na vlak nejsou zahrnuty v ceně. Je potřeba si koupit zpáteční jízdenku (Tišnov – Zastávka Prudká).
 • Stravování: plná penze, první den začínáme obědem a druhý den končíme obědem. Doporučujeme si vzít svačinu na první den dopoledne. Rekreační středisko nezajištuje veganskou nebo vegetariánskou stravu.
 • Nutné: průkaz ZP, osobní léky, sportovní oblečení, náhradní obuv, ručník, hygienické potřeby
 • Vyplnit souhlas s účastí a bezinfekčnost (datum v den odjezdu), žák odevzdá na srazu v den odjezdu.
 • Pokud se žák dopraví na místo (areál Prudká) sám, z webu školy (sekce student – formuláře ke stažení) vytisknout formulář o změně místa nástupu (ukončení) školní akce, vyplněný odevzdat třídnímu učiteli při příjezdu na Prudkou, a informuje třídního učitele e-mailem nebo telefonicky.
 • Pokud má žák alergii na hmyzí bodnutí apod. je potřeba, aby měl léky vždy u sebe (např. i na hřišti). Není možné je nechávat v zavazadlech.
 • Sportovní oblečení ihned na cestu. Nebude možnost se převlékat, ubytování proběhne až po obědě. Ne plátěné boty, na hřišti na trávě může být rosa.


Rozvrh 1.A, 1.B, Prima 

Bude vložen v průběhu letních prázdnin


Stravování ve školní jídelně

Všichni, kteří se chtějí od začátku září stravovat, potřebují uhradit 760 Kč (prima) nebo 800 Kč (1.AB) na účet číslo 1203200277/0100 (pokud nemáte variabilní symbol kontaktujte paní sekretářku nebo školní jídelnu). Tuto částku je potřeba uhradit na konci srpna, nejpozději 1.9.2024. Neposílejte peníze ihned, školní jídelna by je musela vrátit, žáci jsou zavedeni do systému v druhé polovině srpna a tehdy je možné částku uhradit.

Bližší informace na https://www.gym-tisnov.cz/skolni-jidelna


Zabezpečení vstupu do školy a šaten (vratné zálohy budou vybírány hned na začátku školního roku). 

 • Klíče k šatní skříňce si koupí každá dvojice – nekupujte příliš levné zámky, je třeba mít systém FAB; levné zámky (kolem 100 Kč) lze otevřít jinými klíči  
 • Vstupní čip (záloha 100 Kč):
  • žák se stravuje v ŠJ – čip vydá školní jídelna. Čip také funguje pro vstup do hlavní budovy zadním vchodem, vstup do šaten a také na budovu Riegrova (pokud má student Hv)
  • žák se nestravuje v ŠJ – čip vydává paní sekretářka, funguje pouze pro vstup do hlavní budovy zadním vchodem, vstup do šaten a také na budovu Riegrova (pokud má student Hv)


Speciální vzdělávací potřeby

Pokud má žák speciální vzdělávací potřeby (SVP), kontaktují zákonní zástupci výchovnou poradkyni, Mgr. Seberovou (seberova@gym-tisnov.cz).


Zdravotní pojišťovna

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je pojištěnec (nebo jeho zákonný zástupce v případě nezletilého pojištěnce) povinen oznámit a doložit své zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné, např. ukončení studia i nástup na školu. Toto se týká i nástupu na střední školu po ukončení povinné školní docházky.

Gymnázium Tišnov studenty pojišťovnám nenahlašuje. Zákon nám tuto povinnost neukládá a neshromažďujeme údaje o zdravotních pojišťovnách studentů (z důvodu GDPR). 

Přílohy