Přijímací zkoušky

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

V rámci přijímacího řízení bylo přijato od 1. 9. 2022 do osmiletého studia 32 uchazečů a do čtyřletého studia 59 uchazečů. Odvolání, která dosud nebyla vyřízena autoremedurou, byla předána  k dořešení Odboru školství KÚ JMK.

Při zjišťování pořadí dfle bodů sledujte především sloupec s názvem Primární řadící kritérium (zde je součet přidělených bodů). V případě rovnosti bodů bylo pořadí následně určeno na základě doplňujících kritérií (viz. Kritéria přijetí 2022 G4,  Kritéria přijetí 2022 G8).

Výsledky PZ G4    Výsledky PZ G8

Dne 20.04.2022 přijala Rada Jihomoravského kraje usnesení č. 3778/22/R61, na jehož základě rozhodla ředitelka školy o navýšení předpokládaného počtu uchazečů přijímaných ke vzdělávání takto: 
v oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium je  předpokládaný počet přijímaných uchazečů 32 , v oboru  79-41-K/41 Gymnázium  je  předpokládaný počet přijímaných uchazečů 60

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

 • je třeba sledovat vývoj situace, je možné že dojde ke změnám

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: čtyřletý studijní obor – 60 žáků, osmiletý studijní obor  - 30 žáků. Uchazeči o studium konají jednotnou přijímací zkoušku z ČJL a M. Bližší informace včetně kritérií přijetí budou zveřejněny.

Nejdůležitější obecné informace jsou dostupné na stránce Cermatu: https://prijimacky.cermat.cz/.


Plánované termíny přijímacích zkoušek:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 • 1. termín: úterý 12. dubna 2022
 • 2. termín: středa 13. dubna 2022


Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 • 1. termín: úterý 19. dubna 2022
 • 2. termín: středa 20. dubna 2022


Přípravný kurz ke studiu na střední škole

Kurz je určen pro zájemce o čtyřleté studium, bude probíhat v budově Gymnázia. Je zaměřen na český jazyk a matematiku.

V kterých dnech bude kurz probíhat?

 • Ve středu 11.1.; 18.1.; 25.1.; 1.2.; 8.2.; 15.2.; 22.2.; 1.3.; 8.3.; 22.3.; 29.3; 5.4.
 • V čase: 15.00 – 17.50

Přihláška a leták s bližšími informacemi ZDE.


Informace pro uchazeče o studium 

Přihlášky k studiu je možné odevzdat osobně v kanceláři školy nebo zaslat poštou na adresu školy (vhodný je doporučený dopis).

Provozní doba pro odevzdání přihlášek je: Po - Pá od 7:30 do 15:30 

(včetně pololetních prázdnin). Přihlášky přijímáme od 1. 2. 2022 do 1. 3. 2022.

Pro vstup do školy zvoňte či volejte na uvedené kontakty:

 • Kancelář školy: Jana Musilová (tel.: 702 125 023)
 • Ředitelka školy: PhDr. Barbora Holubová (tel. 725 886 589)
 • Zástupce ředitelky: RNDr. Václav Kubát, Ph.D.  (tel. 725 887 117)
 • Zástupkyně ředitelky: Mgr. Lucie Pezlarová (tel. 725 886 481)
 • Ekonomka: Eva Mašková (tel. 601 367 260) 

Přílohy