Přijímací zkoušky

Pro šk. rok. 2019/2020 bude otevřena 1 třída osmiletého studia (g8) a 2 třídy čtyřletého studia (g4). Aktualizované dokumenty budou zveřejňovány od 31. 1. 2019. 

Uchazeči, kteří se hlásí na Gymnázium Tišnov, vyplňují přihlášku s růžovým podtiskem (viz formuláře níže - "přihláška ke studiu" a "vysvětlivky pro formulář s růžovým podtiskem").

Výsledky přijímacích zkoušek z 12. 4. - 17. 4. 2019

pro čtyřleté studium

pro osmileté studium

Tabulky jsou přímým výstupem z informačního systému Edookit.

Přílohy