Přijímací zkoušky

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-2025

Na základě zákona č. 421/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 422/2023 Sb. a zákona č. 500/2004 (správní řád) ve znění pozdějších předpisů, ředitelka Gymnázia Tišnov, příspěvková organizace vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024-25 do obor" vzdělávání:

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřletý obor) – předpokládaný počet přijatých uchazečů: 60, počet míst pro odvolání 0

79-41-K/81 Gymnázium (osmiletý obor) – předpokládaný počet přijatých uchazečů: 30, počet míst pro odvolání 0

Nejdůležitější obecné informace jsou dostupné na stránce Cermatu: https://prijimacky.cermat.cz/.

Od uchazečů o studium na Gymnáziu Tišnov, p.o. NEPOŽADUJEME jako přílohu k přihlášce ke studiu Čestné prohlášení o shodě kopií a originálu dokumentů (týká se prospěchu uchazeče, doložení úspěchů v soutěžích - stačí tedy kopie dokumentů).

Plánované termíny přijímacích zkoušek:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 • 1. termín: 12. dubna 2024
 • 2. termín: 15. dubna 2024


Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 • 1. termín: 16. dubna 2024
 • 2. termín: 17. dubna 2024


Přihlášky ke studiu

Aktuální platné tiskopisy a formuláře jsou ke stažení na stránkách https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss

Podání přihlášky je možné od 1.2.2024 do 20.2.2024. V přihlášce se uvádí pořadí oborů (škol) dle preferencí uchazeče (přihlášky je možné podat na 3 SŠ). Pořadí je závazné a nelze změnit
 po uplynutí termínu pro podání přihlášek (20.2.). Podání přihlášky ke studiu je možné 3 způsoby:

 1. Elektronicky prostřednictvím Digitálního přihlašovacího systému (DIPSY) s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.). 
 2. Hybridní formou: vyplněním elektronické přihlášky v DIPSY bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci a podáním papírového výpisu z DIPSY na školu.
 3. Papírově na stanoveném tiskopisu.

Výpis nebo papírovou formu přihlášky ke studiu je možné odevzdat osobně v kanceláři školy nebo zaslat poštou na adresu školy (vhodný je doporučený dopis).

Papírové přihlášky a výpisy z přihlášek lze odevzdat v kanceláři školy (Na Hrádku 20, 1. poschodí, sekretariát) od 1.2.2024 do 20.2.2024. V době podzimních prázdnin (2.2. 2024) a jarních prázdnin (5. - 9. 2. 2024) bude škola přístupná v době 8-11 hodin a 12-14 hodin. V ostatních pracovních dnech lze dokumenty odevzdat v  době 7:30 - 15:30.


Pro vstup do školy zvoňte či volejte na uvedené kontakty :

 • Kancelář školy: pí. Jana Musilová, tel. 702 125 023
 • Ředitelka školy: PhDr. Barbora Holubová, tel. 725 886 589
 • Zástupce ředitelky: RNDr. Václav Kubát, Ph.D. tel. 725 887 117
 • Zástupkyně ředitelky: Mgr. Lucie Pezlarová, tel. 725 886 481
 • Ekonomka: pí. Eva Mašková, tel. 601 367 260

Přílohy