Přijímací zkoušky

Pro šk. rok. 2020/2021 bude otevřena 1 třída osmiletého studia (g8) a 2 třídy čtyřletého studia (g4). Aktualizované dokumenty budou zveřejňovány od 31. 1. 2020. 

Uchazeči, kteří se hlásí na Gymnázium Tišnov, vyplňují přihlášku s růžovým podtiskem (viz formuláře níže - "přihláška ke studiu" a "vysvětlivky pro formulář s růžovým podtiskem").


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k průběhu mimořádných opatření v souvislosti s prevencí šíření onemocnění COVID-19 dochází k úpravě průběhu PZ 2020. V platnost vstoupil Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Tento zákon bude doplněn prováděcími vyhláškami, které budou sděleny.

Zákon č. 135/2020 Sb. je k dohledání na webových stránkách MŠMT nebo v odkazech níže. Nahrazuje všechny původně plánované termíny PZ.Přílohy