Přijímací zkoušky

Odvolání, která nebyla dosud vyřízena, byla postoupena k dořešení odboru školství KÚ JMK.


Výsledky přijímacích zkoušek 2021

Výsledková listina - G4

Výsledková listina - G8

Upozorňujeme uchazeče o studium, že ve výsledkové listině je uveden celkový počet získaných bodů ve sloupci s názvem Primární řadící kritérium. Při rovnosti těchto bodů je třeba sledovat následně sekundární a terciární kritérium.

Výsledková listina přijímacích zkoušek po náhradním termínu 16.6. 2021

 Výsledková listina G8 - po náhradním termínu k 16.6.2021


Náhradní termíny JPZ se konají 2. a 3. 6. 2021.

MŠMT vydalo dodatek k Přijímacím zkouškám (týká se náhradních termínů a odevzdávání zápisových lístků).


Zjištění výsledku uchazeče: 

Cermat zveřejní  výsledky 19. 5. 2021 od 8,00 hod. Ředitelka školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na webu školy pod registračním číslem přiděleným uchazeči pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení spolu s výsledkem řízení u každého uchazeče 20. 5. 2021. 

Rozhodnutí ředitelky o přijetí/nepřijetí si mohou rodiče vyzvednout osobně v pátek 21. 5.  2021 v době od 13,00 do 17,00 hod, v pondělí 24. 5. 2021 a v úterý 25.5.2021  v době od 7,30 do 17,00 hod, jinak bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou ve středu 26. 5. 2021. 


Přijímací zkoušky se může zúčastnit pouze osoba s negativním testem na COVID -19
Bližší informace testování u PZtestování uchazečů


INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

Vzhledem ke koronavirové pandemii dojde ve srovnání s minulými lety k změnám v organizaci přijímacího řízení i ve stanovení kritérií, která osvědčují studijní předpoklady uchazečů. 


Termíny PZ jsou po úpravách z 10. března 2021 následující:

  • G4 po 3. 5. 2021 a út  4. 5. 2021
  • G8 st 5. 5. 2021, čt 6. 5. 2021 
  • náhradní termíny: 2. 6. .2021, 3. 6. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dodatek k opatření obecné povahy ze dne 5. ledna 2021, kterým se dodatečně upravuje časový limit pro konání didaktických testů jednotné přijímací zkoušky. Na základě tohoto opatření bude trvat test z českého jazyka a literatury 70 minut a test z matematiky 85 minut.

Přihlášky ke studiu 

V souvislosti s mimořádnou situací (COVID-19) škola funguje ve zvláštním režimu.                    

Přihlášky k studiu je možné odevzdat osobně v kanceláři školy nebo zaslat poštou na adresu školy (vhodný je doporučený dopis).

Provozní doba pro odevzdání přihlášek je: Po - Pá od 7:30 do 16:00 (včetně jarních prázdnin)

Pro vstup do školy zvoňte či volejte na uvedené kontakty:

  • Kancelář školy:               Jana Musilová (tel.: 702 125 023)
  • Ředitelka školy:              PhDr. Barbora Holubová (tel. 725 886 589)
  • Zástupce ředitelky:         RNDr. Václav Kubát, Ph.D.  (tel. 725 887 117)
  • Zástupkyně ředitelky:     Mgr. Lucie Pezlarová (tel. 725 886 481)
  • Ekonomka:                     Eva Mašková (tel. 601 367 260)

Přílohy