Přijímací zkoušky

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023-2024

Upozornění: při vyhledávání výsledků PZ je třeba sledovat sloupec s názvem primární řadící kritérium - TENTO SLOUPEC UDÁVÁ CELKOVÝ POČET ZÍSKANÝCH BODŮ. 

Na základě usnesení Rady JMK č. 6551/23/R97 rozhodla ředitelka školy o navýšení počtu uchazečů přijímaných ke vzdělávání v oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání ve střední škole od 1. 9. 2023 na 31, přičemž žádné místo nebylo ponecháno pro účely odvolacího řízení. 

V oboru 79-41-K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání ve střední škole zůstává počet přijímaných uchazečů 60. 


Informace pro uchazeče o studium 

Počet podaných přihlášek ke studiu (přijetí ke studiu od 1.9.2023): čtyřletý obor 115 (přijímáme 60), osmiletý obor 120 (přijímáme 30)


INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023-2024

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: čtyřletý studijní obor – 60 žáků, osmiletý studijní obor  - 30 žáků. Uchazeči o studium konají jednotnou přijímací zkoušku z ČJL a M. Bližší informace včetně kritérií přijetí budou zveřejněny.

Nejdůležitější obecné informace jsou dostupné na stránce Cermatu: https://prijimacky.cermat.cz/.


Plánované termíny přijímacích zkoušek:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 • 1. termín: 13. dubna 2023
 • 2. termín: 14. dubna 2023


Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 • 1. termín: 17. dubna 2023
 • 2. termín: 18. dubna 2023


Přípravný kurz ke studiu na střední škole

Kurz je určen pro zájemce o čtyřleté studium, bude probíhat v budově Gymnázia. Je zaměřen na český jazyk a matematiku. Kurz je plně obsazen.

V kterých dnech bude kurz probíhat?

 • Ve středu 11.1.; 18.1.; 25.1.; 1.2.; 8.2.; 15.2.; 22.2.; 1.3.; 8.3.; 22.3.; 29.3; 5.4.
 • V čase: 15.00 – 17.50


Přihlášky ke studiu

Přihlášky k studiu je možné odevzdat osobně v kanceláři školy nebo zaslat poštou na adresu školy (vhodný je doporučený dopis).

Provozní doba pro odevzdání přihlášek je: Po - Pá od 7:30 do 15:30 

Přihlášky přijímáme od 1. 2. 2023 do 1. 3. 2023.

Pro vstup do školy zvoňte či volejte na uvedené kontakty :

 • Kancelář školy: pí. Jana Musilová, tel. 702 125 023
 • Ředitelka školy: PhDr. Barbora Holubová, tel. 725 886 589
 • Zástupce ředitelky: RNDr. Václav Kubát, Ph.D. tel. 725 887 117
 • Zástupkyně ředitelky: Mgr. Lucie Pezlarová, tel. 725 886 481
 • Ekonomka: pí. Eva Mašková, tel. 601 367 260


Přílohy