Přijímací zkoušky

Pro šk. rok. 2019/2020 bude otevřena 1 třída osmiletého studia (g8) a 2 třídy čtyřletého studia (g4). Aktualizované dokumenty budou zveřejňovány od 31. 1. 2019. 

Uchazeči, kteří se hlásí na Gymnázium Tišnov, vyplňují přihlášku s růžovým podtiskem (viz formuláře níže - "přihláška ke studiu" a "vysvětlivky pro formulář s růžovým podtiskem").

Termíny přijímacích zkoušek:

  • 12.4. 2019 - 1. termín G4
  • 15.4. 2019 - 2. termín G4
  • 16.4. 2019 - 1. termín G8
  • 17.4. 2019 - 2. termín G8

Přílohy