Přijímací zkoušky

VÝSLEDKY PZ 2020 - čtyřleté studium 2020 PZ výsledky čtyřleté studium.pdf

VÝSLEDKY PZ 2020 - osmileté studium 2020 PZ výsledky osmileté studium.pdf


Vážení uchazeči, při vyhodnocování výsledků PZ pro žáky z 5. tříd ZŠ došlo u některých žáků k technickým problémům při tisku rozhodnutí. Z tohoto důvodu budou nepřijatým uchazečům osmiletého oboru zaslána nová opravená rozhodnutí - všem poštou (navíc e- mailem na adresu primárního zákonného zástupce budou zaslána rozhodnutí těm, kteří si rozhodnutí již osobně vyzvedli) . Za vzniklou chybu se omlouváme. Pořadí uchazečů zveřejněné na webových stránkách je správné.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k průběhu mimořádných opatření v souvislosti s prevencí šíření onemocnění COVID-19 dochází k úpravě průběhu PZ 2020. V platnost vstoupil Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Tento zákon bude doplněn prováděcími vyhláškami, které budou sděleny.

Zákon č. 135/2020 Sb. je k dohledání na webových stránkách MŠMT nebo v odkazech níže. Nahrazuje všechny původně plánované termíny PZ.Přílohy