Tělesná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu tělesná výchova

Tělesná výchova plní funkci regenerační a kompenzační vzhledem k jednostranné zátěži, rozvíjí pohybové schopnosti a dovednosti, zdravotně orientovanou zdatnost, estetiku pohybu, morálně volní vlastnosti, učí výchově ke zdraví, významně ovlivňuje zdravotní předpoklady i v dospělosti.

Sportovní kurzy relizované v předmětu tělesná výchova

prima

Den dětí
sekunda
Lyžařský výcvikový kurzDen dětí
tercie

Den dětí
kvarta
Sportovní kurzDen dětí
kvinta1ABLyžařský výcvikový kurzDen studenstva
sexta 2ABKurz první pomociDen studenstva
septima3ABVodácký výcvikový kurzDen studenstva
oktáva4AB
Den studenstva


Nabídka sportovních kroužků pro školní rok 2021/22

Organizuje Inspiro  – cena 1000,-Kč/rok pod vedením učitelů gymnázia.

Kroužky: 

  • florbal VG hoši - úterý 13:30 - 15:00 - Trojánek
    • Sportovní hala SSK
  • kondiční posilování VG hoši, dívky - úterý 13:30 - 15:00 - Novotný
    • Posilovna GT
  • úpolové sporty VG hoši, dívky - úterý 13:30 - 15:00 - Fiala
    • Gymnastická tělocvična Sokol Tišnov

Prostory realizace TV

Sportovní hala SSK Tišnov

Gymnastická tělocvična Sokol Tišnov

Posilovna Gymnázia Tišnov

Volejbalové kurty Gymnázia Tišnov


Složení komise

Předseda komise: Mgr. Martin Novotný

Předměty

Tělesná výchova

Aktuality, související články

Když vlny se valí a peřeje řvou...

Po dvouleté přestávce se ve dnech 30. a 31. 5. konal sportovní kurz kvarty.

Třídy nižšího gymnázia již tradičně slaví den dětí sportovním kláním.