Tělesná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu tělesná výchova

Tělesná výchova plní funkci regenerační a kompenzační vzhledem k jednostranné zátěži, rozvíjí pohybové schopnosti a dovednosti, zdravotně orientovanou zdatnost, estetiku pohybu, morálně volní vlastnosti, učí výchově ke zdraví, významně ovlivňuje zdravotní předpoklady i v dospělosti.

Nepovinný předmět „Pohybem ke zdraví“

Je určen pro všechny ročníky osmiletého a čtyřletého gymnázia. Žáci si prohlubují již získané poznatky a dovednosti z oblasti tělesné výchovy, sportu a z oblasti výchova ke zdraví. Do výuky jsou začleněny akrobatická cvičení, cvičení na nářadí, sportovní hry a prvky estetické výchovy.

Nabídka sportovních kroužků pro školní rok 2018/19

Organizuje Inspiro  – cena 1000,-Kč/rok pod vedením učitelů gymnázia.

Kroužky: 

  • florbal a futsal hochů VG
  • kondiční posilování pro studenty VG

Prostory realizace TV

Sportovní hala SSK Tišnov

Gymnastická tělocvična Sokol Tišnov

Posilovna Gymnázia Tišnov


Složení komise

Předsedkyně komise: Mgr. Jana Wágnerová

Předměty

Tělesná výchova, Sportem ku zdraví

Aktuality, související články