Významní absolventi

Doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

děkan FVL VFU Brno na funkční období 2018-2022

Po absolvování Gymnázia Tišnov a studia na VŠ absolvoval doktorandské studium z oboru chirurgie a ortopedie na FVL VFU v Brně, následně obhájil habilitační práci a byl jmenován docentem pro obor Choroby zvířat zájmových chovů.

Po absolvování Gymnázia Tišnov a studia na VŠ absolvoval doktorandské studium z oboru chirurgie a ortopedie na FVL VFU v Brně, následně obhájil habilitační práci a byl jmenován docentem pro obor Choroby zvířat zájmových chovů. Působil jako veterinární lékař, jako odborný asistent a později jako zástupce přednosty na oddělení chirurgie a ortopedie na Klinice chorob psů a koček. Od roku 2012 se stal vedoucím ICRC VFU (Mezinárodní centrum klinického výzkumu VFU). Následně působil v pozici proděkana pro pedagogiku FVL VFU Brno, stal se docentem.

Pro období 2018 – 2022 byl jmenován děkanem FVL VFU. Absolvoval celou řadu odborných zahraničních pobytů, je členem Komory veterinárních lékařů ČR, České asociace veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ), Veterinary Endoscopic Society (VES). Působí jako člen oborové rady Choroby psů a koček FVL, člen redakční rady časopisu ACTA VET Brno, člen Interní vzdělávací komise VFU Brno a je předsedou předseda vědecké rady FVL VFU Brno. Jeho působení je spjato s bohatou publikační činností.

 

Studium na Gymnázium v Tišnově mi dalo velmi slušný základ pro moji budoucí profesní kariéru a moc rád na něj vzpomínám.