Výjezdy studentů

EXKURZE ERASMUS DO HOLANDSKA

V neděli 15. října vyrazila skupina dvanácti studentek a studentů s doprovodem Mgr. Kappelové a Vykoukalové na týdenní výjezd v rámci programu Erasmus do Holandska.

 

Doprava byla zajištěna malým autobusem řízeným dvěma řidiči. I když cesta probíhala bez problémů, bylo docela náročné po celé noci strávené vsedě v autobuse se hned zapojit do bohatého programu v nizozemské škole, který ve spolupráci s kolegou z této školy připravila Mgr. Hradilová. Prostředí a celý program byly však natolik zajímavé a nabité novými věcmi, že si brzy nikdo na únavu ani nevzpomněl.

V průběhu týdne účastníci trávili svá dopoledne postupně ve dvou školách – v Leeuwardenu a Oosterwoldu a v obou měli možnost nahlédnout do nizozemského školního systému a setkat se s místními studenty.

Nejvýznamnějším momentem celého výletu bylo setkání s členy nizozemských parlamentů. Účastníci naší výpravy byli totiž povětšinou členové této platformy na půdě tišnovského gymnázia a cílem celého projektu bylo umožnit jim nahlédnout do práce parlamentů v jiné zemi a načerpat inspiraci. Měli tedy příležitost diskutovat s členy těchto organizací o aktuálních otázkách a představit svoje akce a nápady. Součástí naší skupiny byly též dvě redaktorky našeho školního časopisu Tigy, které jistě cítily hrdost, když zjistily, že se na těchto zahraničních školách vydávání školního periodika zatím nepodařilo rozběhnout.

V rámci vzdělávacího programu se studenti na obou školách také zapojili do různých experimentů a pokusů, které je nejen zaujaly, ale také jim poskytly nové poznatky a dovednosti. V druhé škole měli také možnost využít služeb místní techniky a nechat si vyrobit originální visačky s vlastními nápisy.

Mimo školu měli také možnost poznat i místní přírodu jak při procházce v přírodní rezervaci na pobřeží, tak při výletu na člunech po místních všudypřítomných kanálech. Zajímavou zkušeností byla i návštěva historického města Naardenu a hrobu významného pedagoga Jana Amose Komenského, který je zde pohřbený. Všechny docela překvapilo, že tento pro nás výrazný velikán naší historie není v Nizozemsku vůbec známý.

Pobyt v Nizozemí byl také příležitostí pro naše studenty, aby si vyzkoušeli samostatnost. Vařili si sami, nakupovali a řešili běžné denní úkoly, což byla pro tyto mladé lidi skvělá životní zkušenost.

Na závěr svého výletu navštívili Amsterdam, kde byl dopolední čas věnován prohlídce Rijksmusea se vzácnými sbírkami holandských mistrů a po poledni vyrazili na procházku “Po stopách Anne Frank". Je nutno dodat, že ačkoliv tento den počasí nebylo vůbec na straně studentů a pršelo a bylo zima, tak entuziasmus a radost z objevování přesto vydržely.

Jinak celý týden bylo počasí víceméně slunečné a studenti ho prožili v duchu vzájemného porozumění, vzdělávání a kulturního rozvoje. Tento výjezd jim přinesl nové přátele, poznatky a zážitky, které je budou provázet i nadále. Všichni účastníci pociťují vděk za tuto příležitost a těší se na další podobné zážitky v budoucnosti.

FOTO: https://www.gym-tisnov.cz/fotogalerie/exkurze-erasmus-do-holandska-b