Mezinárodní projekt Erasmus+ (KA120)

Naše škola byla úspěšná v získání akreditace Erasmus v oblasti školního vzdělávání pro mobilitu osob KA120.

Mezinárodní projekt Erasmus+ (KA120)

Popis projektu

Projekty mobility jsou zaměřené na mezinárodní výjezdy zaměstnanců škol a žáků na studium či pracovní stáž. Jedná se např. o výukové pobyty umožňující učitelům vyzkoušet si výuku na partnerské škole v zahraničí, účast na kurzech nebo školeních v zahraničí, stínování neboli job-shadowing, který probíhá na partnerských školách či jiných relevantních organizacích navázaných na školní vzdělávání. 

Dále pak umožňuje mobilitu žáků (skupinovou nebo individuální), kdy žáci během pobytu studují na hostitelské škole. Školy si také mohou pozvat zahraniční kolegy nebo odborníky na pomoc s novými metodami nebo výukou či hostit studenty učitelství, kteří chtějí absolvovat odbornou stáž.  

Aktuality, související články