Významní absolventi

Mgr. Filip Hrbáček, Ph.D.

Odborný asistent na Geografickém ústavu, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita.

Účastník čtyř vědeckých expedic na ostrov Jamese Rosse v Antarktidě.

Vystudoval fyzickou geografii na Přírodovědecké fakultě MU v Brně. Disertační práci obhájil v roce 2017. V letech 2014, 2015, 2017 a 2018 se účastnil české vědecké expedice na ostrov Jamese Rosse v Antarktidě. Od roku 2019 je na Geografickém ústavu zaměstnán jako odborný asistent.

Vědecká činnost Filipa Hrbáčka je zaměřena především na výzkum vlivu klimatické změny na aktivní vrstvu a permafrost a studium geomorfologického a pedologického vývoje nově odledněných oblastí v Antarktidě. V roce 2017 obdržel pro svůj výzkum stipendium organizace SCAR (The Scientific Committee on Antarctic Research), které mu umožnilo několikatýdenní pracovní stáž na Insubrijské univerzitě v italském Varese.

 

Bude dodáno.