Významní absolventi

Doc. RNDr. Josip Kleczek, DrSc.

český astronom a sluneční fyzik

V Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově se věnoval především sluneční aktivitě, protuberancím a později i otázkám sluneční energie a energetické bilance Země. (zdroj Wikipedie). Příležitostně přednášel i na Gymnáziu v Tišnově.

Narodil se v Bosně a Hercegovině, ale koncem 20. let se s ním jeho česká matka vrátila do rodného Štěpánova nad Svratkou. V roce 1943 absolvoval Gymnázium v Tišnově, roku 1949 vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Kromě vědecké činnosti je známá i jeho činnost pedagogická na Univerzitě Karlově a dalším vysokých školách v zahraničí. Napsal či se podílel na množství astronomických monografií a slovníků, z nich nejvýznamnější je vícejazyčný astronomický slovník. Působil ve funkci prezidenta komise pro výuku astronomie při Mezinárodní unii (IAU), založil a po dobu dvaceti let vedl Mezinárodní školu pro mladé astronomy při UNESCO a IAU.

Jako jediný byl dvakrát vyznamenán cenou Littera astronomica České astronomické společnosti: v roce 2002 za celoživotní literární dílo v oblasti astronomie, v roce 2011 za knihu Život pod Sluncem a ve vesmíru.

Na jeho počet byla pojmenována planetka (2781) Kleczek.

Byl jmenován čestným občanem obce Štěpánov nad Svratkou.

Zdroj: Wikipedie.

 

"Kde a jak se rodí voda?

Nemám zde na mysli lesní studánky u nás na Vysočině. Voda ve studánce jen pramení, vytéká ze země, ale nevzniká tam. Ve skutečnosti je voda velmi stará, dokonce ještě starší než Země a Slunce. Vznikala totiž v době, kdy se v obrovském oblaku plynů rodila naše sluneční soustava a stovky dalších hvězd. To bylo zhruba před pěti miliardami let v rameni naší Galaxie, které označujeme jako Orionovo rameno.

Na Vysočině jsme měli spoustu studánek. Tam u nás na palouku u lesa byla jedna osamocená. Večer se mi v ní zobrazovala sametově tmavá obloha s hvězdami. Jako by mezi vodou a hvězdami byla blízká příbuznost. Tušil jsem to, ale nikomu neříkal - lidé by se pošetilému klukovi jenom vysmáli. Ale dnes, po mnoha desetiletích - to mohu říci otevřeně. Moderní výzkumy Vesmíru opravdu dokazují sesterský vztah mezi hvězdami a vodou. Osudy obřích hvězd a nepatrných molekul jsou těsně spjaty. Ta studánka plná hvězd mne neklamala - je to tak."