Aktuálně

Adaptační pobyt třídy 1.A navazoval na adaptační pobyt primy a proběhl ve dnech 6. a 7. září 2020.

Již po páté jsme uskutečnili cyklovýlet po 55 km trase kolem Tišnova.