Aktuálně

V pondělí 10. června se uskutečnil tradiční projekt Kvarta pro tercii. Kvartáni rozdělili...

Deset studentů kvinty, sexty a 2. B v týmech s kolegy z celé republiky hledalo řešení problému...

Každý rok se kvarta zapojuje do soutěže finanční gramotnosti European Money Quiz. Všichni absolvují...

123