Aktuálně

Když vlny se valí a peřeje řvou...

Po dvouleté přestávce se ve dnech 30. a 31. 5. konal sportovní kurz kvarty.

Třídy nižšího gymnázia již tradičně slaví den dětí sportovním kláním.

Dne 5. 5. 2022 se družstva starších chlapců a dívek nižšího gymnázia zúčastnila okresního kola...

Dne 4. 5. 2022 se družstva mladších chlapců a dívek nižšího gymnázia zúčastnila okresního kola...

Ve čtvrtek 3. března proběhla na naší škole finanční sbírka pod záštitou Charity ČR.

12345