Aktuálně

Školní rok zakončila třída 3.B tématicky zaměřenou vycházkou po Cestě hrdelního práva.

Když vlny se valí a peřeje řvou...

Ve čtvrtek 3. března proběhla na naší škole finanční sbírka pod záštitou Charity ČR.

1234