Aktuálně

komise tělesné výchovy vyhlašuje stejně jako loni prázdninovou soutěž "Šlápni do pedálů".

Na soutoku Svratky, Loučky a Besénku v Předklášteří proběhl 17. 5. 2024 program pro primu, který...

Britská tradice palačinkového dne v primě.

Pro nižší ročníky gymnázia byla už tradičně uspořádána v MěKS Tišnov recitační soutěž.

Ve středu 13.12. se sešlo 8 družstev v tišnovské hale k poměření sil ve skoku vysokém.