Aktuálně

Britská tradice palačinkového dne v primě.

Pro nižší ročníky gymnázia byla už tradičně uspořádána v MěKS Tišnov recitační soutěž.

Ve středu 13.12. se sešlo 8 družstev v tišnovské hale k poměření sil ve skoku vysokém.

I letos proběhla tradiční Halloweenská diskotéka, kterou pečlivě připravili členové parlamentu...