Aktuálně

okrskové kolo pořádané 10.11.2022 Gymnáziem Tišnov

Po dvouleté přestávce se ve dnech 30. a 31. 5. konal sportovní kurz kvarty.

Třídy nižšího gymnázia již tradičně slaví den dětí sportovním kláním.

Středu 11. května zakončil Parlament nižšího gymnázia úklidem Tišnova.

Dne 5. 5. 2022 se družstva starších chlapců a dívek nižšího gymnázia zúčastnila okresního kola...

Ve čtvrtek 3. března proběhla na naší škole finanční sbírka pod záštitou Charity ČR.

12345