Aktuálně

Třídy nižšího gymnázia již tradičně slaví den dětí sportovním kláním.

Středu 11. května zakončil Parlament nižšího gymnázia úklidem Tišnova.

Dne 4. 5. 2022 se družstva mladších chlapců a dívek nižšího gymnázia zúčastnila okresního kola...

Ve čtvrtek 3. března proběhla na naší škole finanční sbírka pod záštitou Charity ČR.

12345