Aktuálně

Pro nižší ročníky gymnázia byla už tradičně uspořádána v MěKS Tišnov recitační soutěž.

Ve středu 13.12. se sešlo 8 družstev v tišnovské hale k poměření sil ve skoku vysokém.

Okrskové kolo pořádalo 15.11. 2023 již tradičně Gymnázium Tišnov

I letos proběhla tradiční Halloweenská diskotéka, kterou pečlivě připravili členové parlamentu...

V úterý 3. 10 2023 se v Tišnově na ZŠ nám. 28. října konalo okresní kolo atletického čtyřboje...