Aktuálně

Dne 22. března se konala soutěž Matematický klokan zaměřená na řešení logických úloh. Zúčastnili se...

Deset studentů kvinty, sexty a 2. B v týmech s kolegy z celé republiky hledalo řešení problému...

Informace o konání JPZ pro uchazeče o studium: 25.3. 2024 byly rozeslány prostřednictvím DIPSY...

V letošním školním roce se studenti čtvrtých ročníků opět přihlásili ke Cambridgeským zkouškám FCE...

Každý rok se kvarta zapojuje do soutěže finanční gramotnosti European Money Quiz. Všichni absolvují...