Aktuálně

I letošní rok se nově nastupující žáci nižšího gymnázia zúčastnili adaptačního pobytu.

Školní rok zakončila třída 3.B tématicky zaměřenou vycházkou po Cestě hrdelního práva.

Když vlny se valí a peřeje řvou...

V pondělí 13.6.2022 proběhlo setkání animátorů, kteří se na našem gymnáziu podílí na vedení...