Abonentní předplatné

V pátek 24. 1. 2020 zhlédli studenti VG i NG v pořadí již třetí představení na scéně Městského divadla v Brně.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Dramatizace světoznámého psychologického románu Anna Karenina Lva Nikolajeviče Tolstého se ujal Jiří Záviš. V režii Petra Gazdíka jsme prožívali osudy Anny v podání Ivany Vaňkové. Zdařilé, tři a půl hodiny dlouhé představení naznačilo studentům společenské poměry 2. poloviny 19. stol. v Rusku. Hlavní představitelka překročí veškeré konvence a jde za svou láskou, která jí přivodí morální i fyzickou zkázu. Anna, která pochází z vysokých aristokratických kruhů, marně bojuje s pokryteckou morálkou této společenské vrstvy.


Studenti i učitelé obdivovali herecký výkon Ivany Vaňkové, jež neodešla prakticky ani na chvíli z jeviště a dovedla zahrát skvěle ženu zmámenou citem, odhodlanou jít za svým milým, důstojníkem Vronským, vzápětí ženu nemocnou a na závěr žárlivou a zlomenou postavu, která končí sebevraždou. Inscenaci provázela krásná hudba a umocňovala citový prožitek.


Lze jen doufat, že drama přivede některé studenty i k četbě celého románu.