Adaptační pobyt 1.A

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

I letos se nově nastupující žáci vyššího gymnázia zúčastnili adaptačního pobytu. První a druhý zářijový den to byla třída 1.A se svým třídním učitelem Mgr. Tomášem  Fialou.  Žáci strávili dva prosluněné dny v krásném Rekreačním středisku Prudká.  Program pro ně opět připravili animátoři z vyšších ročníků našeho gymnázia pod vedením Mgr. Soni Kappelová a Mgr. Marcely Vašíčkové. Ten zahrnoval hry a aktivity, při kterých se studenti vzájemně poznali, procvičili si jména ve třídě i vzájemnou komunikaci a spolupráci. Samozřejmě nechybělo ani společné povídání na téma: Jak se žije na gymnáziu.