Adaptační pobyt 1.B - 9.-10.9.2021

Třída 1. B absolvovala svůj adaptační pobyt v Rekreačním středisku Prudká.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Poslední třídou, která letos prožila svůj adaptační pobyt, byla třída 1.B se svojí třídní učitelkou Mgr. Jarmilou Hoškovou. Žáci strávili dva prosluněné dny v krásném Rekreačním středisku Prudká.  Program pro ně opět připravili žáci vyšších ročníků našeho gymnázia pod vedením Mgr. Soni Kappelová a Mgr. Marcely Vašíčkové. Ten zahrnoval hry a aktivity, při kterých se studenti vzájemně poznali, procvičili si jména ve třídě i vzájemnou komunikaci a spolupráci. Samozřejmě nechybělo ani společné povídání s animátory z vyšších ročníků na téma: Jak se žije na gymnáziu.