Adaptační pobyt kvinta - 8.- 9.9.2021

I žáci kvinty vyrazili na adaptační pobyt.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

I žáci třídy kvinty vyrazili na svůj adaptační pobyt. Na adaptačním pobytu hráli hry a aktivity, které jim umožnily více se vzájemně poznat, sblížit, propojit vzniklé skupinky a stmelit kolektiv před přechodem na vyšší gymnázium. Žáci také lépe poznali novou třídní učitelku Mgr. Zdeňku Zvoníčkovou a učitelku ZSV Mgr. Marcelu Vašíčkovou, které třídu doprovázely. Celý program adaptačního pobytu připravovali animátoři z vyšších ročníků našeho gymnázia pod vedením školní psycholožky Mgr. Soni Kappelové. 

Fotogalerie