Adaptační pobyt kvinta

I třída kvinta se zúčastnila adaptačního pobytu a byl pro ně velkým přínosem.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Přestože se žáci třídy kvinty znají již 4 roky, byl pro ně adaptační pobyt velkým přínosem. Kvintáni na adaptačním pobytu posílili své vzájemné vztahy, měli možnost poznat se i jinak než v prostředí školy a také se lépe seznámit s svou novou třídní učitelkou Mgr. Janou Rohlínkovou.