Adaptační pobyt - Prima

Adaptační pobyt žáků třídy prima proběhl 4. a 5. září 2020.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Stejně jako v minulých letech jsme jeli do Rekreačního střediska Prudká u obce Doubravník. Primáni jeli se svou třídní učitelkou, školním metodikem prevence a žáky z vyšších ročníků, kteří se podíleli na organizaci programu. I přes proměnlivé počasí jsme si pobyt užili a vzájemně se poznali, což jak doufáme ulehčí žákům aklimatizaci na nové prostředí.