Adaptační pobyt třídy prima

I letošní rok se nově nastupující žáci nižšího gymnázia zúčastnili adaptačního pobytu.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

V termínu od 4.9.-5.9. absolvovala třída prima svůj adaptační pobyt, který se konal v krásném areálu Rekreačního střediska Prudká.  Aktivity pro žáky primy vedli animátoři z řad starších studentů našeho gymnázia pod vedením Mgr. Soni Kappelové a Mgr. Marcely Vašíčkové. Nejhezčím okamžikem pobytu byl večerní táborák, kde si žáci opékali hady z těsta za doprovodu hry na kytaru třídního učitele RNDr. Ivana Miovského.

Fotogalerie